Skip to main content

Etnografije kopenskih in vodnih poti: primerjalna študija (ne)mobilnosti

Osnovni Podatki

Opis

Kopenske in vodne poti so odraz človekovega gibanja v prostoru in času ter so osrednjega pomena za razumevanje (ne)mobilnosti v različnih družbenih kontekstih. Projekt je primerjalna študija južne Albanije, Istre in Pomoravja. Osredotoča se na preučevanje pomenov poti, ne le kot naravnih odrazov ali materialnih posegov ljudi v okolje, temveč tudi njihovega načina življenja, védenja, imaginacije, spominov in identifikacije. Poti, kopenske ali vodne, povezujejo ali pa ločujejo kraje in življenja, premoščajo ali potencirajo razdalje in ovire med njimi in omogočajo različne oblike (ne)mobilnosti, ki se odvijajo skozi njih in jih opredeljujejo. Eno od poglavitnih vprašanj v tem kontekstu je, kako gibanja, premiki in potovanja ljudi, predmetov in idej opredeljujejo kopenske in vodne poti. Le-te ne omogočajo le potovanja od ene lokacije do druge. Ko ljudje o njih govorijo in se skozi njih gibljejo, pomeni poti razkrivajo njihova življenja in družbene odnose. Poti potem takem utelešajo odnos med prostorom, krajem in gibanjem. Kopenske in vodne poti so del infrastrukture, ki tvori našo kompleksno okolico. Njihov pomen se ne odraža le v praksah ljudi, v njihovih izkušnjah, spominih, naracijah, imaginacijah, ipd., temveč tudi skozi/po samih poteh kot takih. Raziskava združuje tri pristope: antropološki pristop, tehnike daljinskega zaznavanja, in družbenogeografski pristop. Združitev le teh, kvalitativnih in kvantitativnih pristopov v skupno platformo, omogoča boljše razumevanje kopenskih in vodnih poti, ki nas vodijo vse od njihovih družbenih in kulturnih pomenov, preko hevrističnega razmišljanja skozi poti kot take, do “surovih”, empiričnih podatkov o njih. S tem bomo združevali več védenj in se približali celostnemu pristopu. Sodobne družbe namreč potrebujejo več kot le eno metodo oziroma tipologijo podatkov, da jih bomo razumeli. Raziskava bo vsebinsko in metodološko inovativna in bo doprinesla k novim antropološkim smernicam, ki se trenutno uveljavljajo tako v prostorski antropologiji kot tudi v antropologiji infrastrukture po svetu.

Publikacije

1. Monografije in zborniki

1.1. GREGORIČ BON, Nataša 2015. Hapësira mospërputhjesh: etnografi hapësire dhe vendi në fshatin Dhërmi/Drimades, Shqipëria e Jugut. Tiranë: Morava. [COBISS.SI-ID 39041069]

1.2. GREGORIČ BON, Nataša, REPIČ, Jaka (ur.) 2016. Moving places: relations, return, and belonging, (EASA series, 29). New York; Oxford: Berghahn. [COBISS.SI-ID 62769506]

1.3. ROGELJA, Nataša, 2017. Blue horizons: anthropological reflections on maritime lifestyle migrations in the Mediterranean, (Migracije, 26). Ljubljana: Založba ZRC.

1.4 ROGELJA, Nataša, JANKO SPREIZER, Alenka, 2017. Fish on the move: fishing between discourses and borders in the Northern Adriatic, (MARE publication series, vol. 11). Cham: Springer Nature, IX. http://www.springer.com/us/book/9783319518954, [COBISS.SI-ID 40971821]

2. Samostojno poglavje v zbornikih

2.1. GREGORIČ BON, Nataša, 2017. Silenced border crossing and gendered material flows in southern Albania. V: Donnan, H., Hurd, M., Leutloff-Grandits, C. (ur.). Migrating borders and moving times: temporality and the crossing of borders in Europe, (Rethinking borders). Manchester: Manchester University Press, str. 140-156. [COBISS.SI-ID 41587501]

2.2. –––––, 2016. Rooting routes: (non-) movements in southern Albania. V: Gregorič Bon, N., Repič, J. (ur.). Moving places: relations, return, and belonging, (EASA series, 29). New York; Oxford: Berghahn, str. 63-84. [COBISS.SI-ID 40652333]

2.3. –––––, 2014. Secular journeys, sacred places: pilgrimage and home-making in the Himarë/Himara of Southern Albania area. V: Eade, J., M. Katić (ur.). Pilgrimage, Politics and Place-Making in Eastern Europe: Crossing the Borders. Surrey: Asgate. [COBISS.SI-ID 37429037]

2.4. GREGORIČ BON, Nataša, REPIČ, Jaka, 2016. Introduction. V: Gregorič Bon, N., Repič, J. (ur.). Moving places: relations, return, and belonging, (EASA series, 29). New York; Oxford: Berghahn, str. 1-20. [COBISS.SI-ID 62769506]

2.5. JANKO SPREIZER, Alenka, 2018. Roma, social exclusion and Romani settlements as marginalized place: the case of Loke. V: Pelkc, S., Koderman, M. (ur.). Nature, tourism and ethnicity as drivers of (de)marginalization: insights to marginality from perspective of sustainability and development, (Perspectives on geographical marginality, 3). Cham: Springer. cop. [COBISS.SI-ID 1539618244]

2.6. –––––, 2016. From a tent to a house, from nomads to settlers: constructions of space and place through Romani narratives. V: Gregorič Bon, N., Repič, J. (ur.). Moving places: relations, return, and belonging. New York; Oxford: Berghahn. [COBISS.SI-ID 1539025092]

3. Izvirni znanstveni članki

3.1. GREGORIČ BON, Nataša, 2017. Movement matters: The case of southern Albania. V: de Rapper, G. (ur.). Albanie: Renaissance d´ unediscipline, Ethnologie Française, 47 (2): 301-308. [COBISS.SI-ID 41509165]

3.2. JOSIPOVIČ, Damir, 2014. Slovenian-Croatian boundary dispute - the case of Dragonja, Piran bay, and access to the high seas. Alternativa: revistë e SH.K.SH. "Migjeni" për kulturë dhe shkencë, 23(4): 89-104. [COBISS.SI-ID 12578893]

3.3. –––––, 2014. Recent demographic trends in the northern borderland between Italy and Slovenia: stabilization or further redistribution of population? European Countryside, 6 (1): 50-67. [COBISS.SI-ID 12481869]

3.4. LEDINEK LOZEJ, Špela, ROGELJA, Nataša, KANJIR, Urška, 2017. Walks through the multi-layered landscape of Šavrinkas' Istria: eggs, books, backpacks and stony paths. Landscape research, 31: 1-13. [COBISS.SI-ID 41852717]

3.5. PETROVIĆ-ŠTEGER, Maja. 2016. O živih in spečih vodah: antropološka analiza rabe in doživljanja vode v Srbiji. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 56 (3-4): 75-88. [COBISS.SI-ID 40763693],

3.6. ROGELJA, Nataša, 2015. 'Sail away': the biographical approach as a tool to understand the concept of temporarily unbelonging. Dve domovini: razprave o izseljenstvu, 42: 69-80. [COBISS.SI-ID 38550573]

3.7. –––––, 2015. The sea: place of ultimate freedom? Ethnographic reflection on in-between places and practices. MCSJ: mobile culture studies, 1: 181-198.

3.8. –––––, 2014. 'Vse po resnici!': uporaba biografske metode ob raziskovanju Šavrink. Dve domovini, 40: 35-46. [COBISS.SI-ID 38673965]

3.9. ROGELJA, Nataša, JANKO SPREIZER, Alenka, 2015. Welcome to Izola!: offering 'authentic hospitality' on fishing boats. Annales, Series historia et sociologia, 25(2): 273-284. [COBISS.SI-ID 38632749]

4. Krajši znanstveni članki

4.1. KANJIR, Urška, GREGORIČ BON, Nataša, 2016. Coastal changes and movements on the Albanian riviera. V: GEOBIA 2016: solutions and synergies. Proceedings, GEOBIA 2016: Solutions and Synergies,14 Sept. - 16 Sept., University of Twente, Faculty of Geo-Information and Earth Observation (ITC), Enschede. Enschede: University of Twente. [COBISS.SI-ID 40709421]

4.2. PETROVIĆ-ŠTEGER, Maja 2016. On (failed) resonance. V: Kiddey, R. (ur.). Discovery & recognition, (ISRF bulletin, issue 10). London: Independent Social Research Foundation. cop., 10: 39-47. [COBISS.SI-ID 40254509]

5. Organizacija mednarodne konference in znanstvenega posveta

5.1. IAPŠ, ZRC SAZU, Mt. Fuji World Heritage Centre for Mountain Research (Japonska), Oddelek za Azijske študije, Univerza v Ljubljani, 2016. Organizacija mednarodnega interdisciplinarnega posveta »Movement and Landscape«, dvorana Zemljepisnega muzeja, ZRC SAZU Ljubljana, 15. sep. [COBISS.SI-ID 40455981]

5.2. IAPŠ, ZRC SAZU, Univerza Yamaguchi (Japonska), 2016. Organizacija mednarodnega interdisciplinarnega posveta »Routes, Landscape and Heritage Seminar«, dvorana Zemljepisnega muzeja, ZRC SAZU Ljubljana, August 31. [COBISS.SI-ID 40166445]

5.3. IAPŠ, ZRC SAZU, Univerza v Zadru, Univerza Roehampton (VB), 2015. Organizacija mednarodne interdisciplinarne konference »Movements, Narratives & Landscapes«, Univerza v Zadru, 7. jun. [COBISS.SI-ID 38505005]

6. Razstave

6.1. GREGORIČ BON, Nataša. Routes of Dhërmi/Drimades in southern Albania: ethnographic photo exhibition: predstavitev razstave v okviru mednarodnega znanstvenega posvetovanja "Movements, Narratives and Landscapes", University of Zadar, Zadar (CRO), 5.-7. jun. 2015. [COBISS.SI-ID 40456237]

6.2. –––––, 2015. Routes of Dhërmi/Drimades in southern Albania: predstavitev razstave v okviru znanstvenega posvetovanja "Labor Migration and Industrial Citizenship: Albanians on the move - Citizenship, Identity and Development", University of New York, Tirana (ALB), 13. nov. [COBISS.SI-ID 39586605]

6.3. ROGELJA, Nataša, LEDINEK LOZEJ, Špela, 2015. Po poteh šavrinke Marije: razstava na narečnem večeru, posvečenem Šavrinkam Malo je duaste bulše ku neč, 11. sept., Sv. Anton. [COBISS.SI-ID 38793517]

6.4. –––––, 2015. Trade routes of Šavrinkas: women work migrations in the first half of the 20th century in Istria and the popularization of Šavrinkas today: razstava na International Interdisciplinary Conference Movements, Narratives & Landscapes, University of Zadar, Croatia, 5. - 7. jun. [COBISS.SI-ID 38491437]

6.5. ROGELJA, Nataša, 2014. Nekoč: Danes: Jutri: Slovenska društva v jugoslovanskem prostoru: odprtje razstave, 18. jun., Kulturni center Janeza Trdine, Novo mesto. [COBISS.SI-ID 38139949]

6.6. LEDINEK LOZEJ, Špela, ROGELJA, Nataša, 2014. Šavrinke: razstava v Slovenskem domu KPD "Bazovica", 2. 12. 2014. Bazovica. [COBISS.SI-ID 37822253]

6.7. –––––, 2014. Šavrinke nekoč in danes: etnografska foto-dokumentacijska razstava Znanstvenoraziskovalnega centra ZRC SAZU in Narodne in študijske knjižnice v Trstu, odprtje razstave v Gregorčičevi dvorani v Trstu, 3. 10. [COBISS.SI-ID 37618221]

6.8. –––––, 2014. Šavrinke nekoč in danes: otvoritev etnografske in foto dokumentacijske razstave, Inštitut za raziskovanje krasa, Postojna, 9. 11. [COBISS.SI-ID 37745965]

7. Intervjuji in drugi izvedeni dogodki

7.1. GREGORIČ BON, Nataša, 2017. DELAČ, Mojca (avtor, oseba, ki intervjuva), GREGORIČ BON, Nataša (intervjuvanec). Nočni obisk. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod. https://radioprvi.rtvslo.si/2017/04/nocni-obisk-772/ [COBISS.SI-ID 41514029]

7.2. –––––, REPIČ, Jaka, KOZOROG, Miha, JANKO SPREIZER, Alenka, TOMAŽIČ, Agata, 2017. Kraji in ljudje v gibanju : pogovor o mobilnosti na kraju samem ob izidu znanstvene monografije "Moving Places: Relations, Return and Belonging", Atrij ZRC, Ljubljana, 2. feb. [COBISS.SI-ID 41450797]

7.3. –––––, PETROVIĆ-ŠTEGER, Maja, 2017. Vodne poti in prihodnost: raziskovalne delavnice ZRC "Igrajmo se znanost!", Čolnarna v Tivoliju, Glinščica, dvorana Zemljepisnega muzeja, Ljubljana, 27. jul. [COBISS.SI-ID 41912109]

7.4. –––––, 2016. Hapësira mospërputhjesh: etnografi hapësire dhe vendi në fshatin Dhërmi/Drrimades, Shqipëria e Jugut : predstavitev in promocija monografije v okviru posvetovanja "Historia e Himarës", Hotel Prino, Himarë (ALB), 6. feb. [COBISS.SI-ID 39587373]

7.5. –––––, 2015. Spaces of discordance: ethnography of space and place in the village of Dhermi/Drimades, southern Albania: predstavitev in promocija monografije v okviru znanstvenega posvetovanja "Labor Migration and Industrial Citizenship: Albanians on the move - Citizenship, Identity and Development", University of New York, Tirana (Alb), 13. nov. [COBISS.SI-ID 39586349]

7.6. ROGELJA, Nataša, 2017. Nomadi na morju: Intervju. Ljubljana: Radio prvi. http://radioprvi.rtvslo.si/2017/07/intervju-99/. [COBISS.SI-ID 41842989]

7.7. LEDINEK LOZEJ, Špela, ROGELJA, Nataša, 2014. Šavrinke: TV Koper - Capodistria: oddaja Na obisku. Koper, 5. 10. http://4d.rtvslo.si/arhiv/na-obisku-oddaja-tv-koper-capodistria/174297881. [COBISS.SI-ID 37618989]


Tip
Projekt

Tip projekta
raziskovalni projekt

Ključne besede
antropologija infrastrukture
prostorska antropologija
Pomoravje
Istra
južna Albanija
(ne)mobilnost
kopenske in vodne poti