Skip to main content

Posledice deindustrializacije vzhodne jadranske obale: Prepletenost ljudi, pokrajine in morja

Osnovni Podatki

Opis

Projekt se osredotoča na deindustrializacijo in radikalno preoblikovanje pomorskih industrij na vzhodni jadranski obali (v Sloveniji in na Hrvaškem, vključno s hrvaškimi otoki). Da bi razumeli posledice teh procesov, raziskujemo vzpon in propad lokalne industrije konzerviranja rib. Industrija konzerviranja rib je pomembno vplivala na gospodarske, demografske in družbene odnose na tem območju. Na eni strani je globoko vpeta v lokalne obalne in otoške krajine, obenem pa podvržena globalnim trendom povpraševanja, prometa in trgovine s konzerviranimi ribami, pri čemer je bila v zadnjih desetletjih predmet radikalnega razkroja, transformacij in relokacij.

Projekt preučuje deindustrializacijo kot dolgoročen, kompleksen in večplasten proces. Cilj projekta je raziskati posledice tega procesa s kombinacijo arhivskega dela in etnografskega raziskovanja na več lokacijah z različnimi zgodovinami (de)industrializacije, povezane z industrijo konzerviranja rib (Izola, Vis, Mali Lošinj, Niš).