Dr. Nataša Rogelja Caf

doktorica antropologije, znanstvena sodelavka+386 1 470 64 62

natasa.rogelja@zrc-sazu.si


Povezave


IZOBRAZBA:

1998 - Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo in Oddelek za sociologijo kulture Univerze v Ljubljani, univ. dipl. etnologinja in kulturna antropologinja in sociologinja kulture

2005 - ISH, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana, dr. socialne antropologije

ZAPOSLITVE:

Od 2011 ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (znanstvena sodelavka)

2006-2008 ARRS (samostojna raziskovalka za področje humanistike)

1998-2005 ISH, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (mlada raziskovalka Center za mediteranske študije, asistentka za področje socialne antropologije)

DELO V STROKOVNIH KOMISIJAH, UREDNIŠTVIH:

Od leta 2021 je članica znanstvenega sveta ISIM ZRC SAZU; od leta 2020 je glavna urednica in članica uredniškega odbora Heriskopa: razprave o dediščinjenju na obrobju; od leta 2015 je članica uredniškega odbora Slovenike (Beograd: Nacionalni svet slovenske narodne manjšine).

 

Področja delovanja: Življenjsko-stilske migracije, antropologija turizma, pomorska antropologija, antropologija Mediterana, mobilnost, mobilna etnografija, dediščina, antropologija in pisanje

LEDINEK LOZEJ, Špela, ROGELJA, Nataša. 2021. Hoditi z mejami : med pozabo, spominom in zgodovino koroških grap. Alternator : misliti znanost, št. 1. https://www.alternator.science/sl/daljse/hoditi-z-mejami-med-pozabo-spominom-in-zgodovino-koroskih-grap/.

ROGELJA, Nataša, JANKO SPREIZER, Alenka. 2020. "Back to the future" : šetnja među ostacima ribarske industrije u Izoli. V: KOSMOS, Iva (ur.), PETROVIĆ, Tanja (ur.), POGAČAR, Martin (ur.). Priče iz konzerve : povijest prerade i konzerviranja riba na sjeveroistočnom Jadranu. Zagreb: Srednja Europa. str. 212-235.

ROGELJA, Nataša, JANKO SPREIZER, Alenka, BOFULIN, Martina. 2020. Morje mnogih rib : odbiranja preteklosti v severovzhodnem Jadranu. Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje. Let. 49, št. 3, str. 17-34. https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/9427, doi: 10.3986/Traditio2020490302.

JANKO SPREIZER, Alenka, ROGELJA, Nataša. 2020. Small-scale fisheries in Slovenia (Northeastern Adriatic) : from borders to projects. V: PASQUAL-FERNÁNDEZ, José J. (ur.), PITA, Cristina (ur.), BAVINCK, Maarten (ur.). Small-scale fisheries in Europe : status, resilience and governance. MARE publication series, Springer, str. 171-189. doi: 10.1007/978-3-030-37371-9_9

ROGELJA, Nataša. 2019. A life in letters : an anthropological reflection on the correspondence of Slovene missionary sr. Conradina Resnik. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. Št. 50, str. 89-108. http://twohomelands.zrc-sazu.si/en/articles/show/601/a-life-in-letters-an-anthropological-reflection-on-the-correspondence-of--slovene-missionary-sr-conradina-resnik, doi: 10.3986/dd.v2019i50.7460.

LEDINEK LOZEJ, Špela, ROGELJA, Nataša, KANJIR, Urška 2018. Walks through the multi-layered landscape of Šavrinkas' Istria : eggs, books, backpacks and stony paths. Landscape research. Let. 43, št. 5, str. 600-612. doi: 10.1080/01426397.2017.1336207.

ROGELJA, Nataša. 2018. Trinajsti mesec : portreti morskih nomadov. Preserje: Aktivni mediji, 255 str.

ROGELJA, Nataša, JANKO SPREIZER, Alenka, 2017. Fish on the move : fishing between discourses and borders in the Northern Adriatic. MARE publication series 11, Springer, str. 214. http://www.springer.com/us/book/9783319518954, doi: 10.1007/978-3-319-51897-8.

ROGELJA, Nataša, 2017. Blue horizons : anthropological reflections on maritime lifestyle migrations in the Mediterranean. Migracije, 26. Ljubljana: Založba ZRC, 165 str. doi:  10.3986/9789610500087.

Povezava na Sicris