Skip to main content

FISHERCOAST: Obalne spremembe in dobrobit ribičev – sinteza perspektiv iz Indije in Evrope

Opis

Obalna območja po vsem svetu se soočajo z ekstremnimi vremenskimi  razmerami, radikalnimi spremembami na področju ribolova in s konfliktom med različnimi interesnimi skupinami (ribiči, okoljevarstveniki,  upravljalci, turisti, investitorji). Omenjeni akterji imajo različne predstave o ohranjanju in uporabi prostora, ki  trajnostni razvoj in blagostanje razumejo in posledično realizirajo na različne načine. Pri tem se dominantne predstave večkrat kažejo kot sporne, saj s svojo samoumevnostjo zasenčijo lokalne specifike, še posebej ribiške skupnosti. Predlagana raziskava vključuje več obalnih terenskih lokacij (Indija, Francija, Slovenija, Anglija, Norveška) in se osredotoča na izzive obalnih transformacij ter na vlogo države, trga in zasebnega sektorja ob teh spremembah, in to s posebnim ozirom na zagotavljanje trajnosti in dobrobiti manjših ribiških skupnosti.  Cilj projekta je z etnografsko in diskurzivno analizo identificirati, dokumentirati, ovrednotiti in analizirati  spreminjanje obalnih področij na izbranih lokacijah, upoštevajoč različne akterje in relacije moči med njimi, in na temelju tega oblikovati Atlas obalnih sprememb za izbrane lokacije v Indiji in potujočo etnografsko razstavo Dediščina prihodnosti (Indija, Francija, Slovenija, Anglija) ter napisati več znanstvenih člankov (vse lokacije). Rezultati projekta bodo prispevali k družbenemu in kulturnemu razvoju obalnih področij, zlasti z ozaveščanjem o plural(istič)nih dediščinah in ekološki problematiki ter z opolnomočenjem in povečano vidnostjo marginaliziranih glasov. Sodelavci ISIM-a so vključeni v delovne pakete migracija, industrializacija in dediščina.

Več o projektu: https://site.uit.no/fishercoast/about/