Doc. dr. Martina Bofulin

doktorica znanosti s področja etničnih študij, znanstvena sodelavka, geografinja in sinologinja+386 1 470 64 89

martina.bofulin@zrc-sazu.si


Povezave


Martina Bofulin je diplomirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani na Oddelku za geografijo in Oddelku za azijske študije. Po doktoratu znanosti iz etničnih študij na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani je bila podoktorska raziskovalka na Oddelku za antropologijo in etnologijo Filozofske fakultete Univerze v Beogradu in Raziskovalnega centra GLOCOL Univerze v Osaki na Japonskem. Leta 2014 se je zaposlila na ISIM, kjer se ukvarja z različnimi vidiki mobilnosti in migracij med Ljudsko republiko Kitajsko in Evropo, vprašanji priseljevanja in integracije v Sloveniji ter povezavami med migracijami in dediščinjenjem. Aktivna je tudi na področju uvajanja medkulturne mediacije na področju zdravstva. Je urednica glasila Heriskop in članica združenja SIEF, IUAES, Japonskega združenja za preučevanje kitajskih migracij (JSSCO) in Kitajsko-evropske zveze za preučevanje kitajskih migracij (CERPE).

Področja delovanja: migracije in mobilnost iz LR Kitajske, priseljevanje v Slovenijo, migracijske študije, etnične študije, migranti in zdravstvo, transnacionalne družine, migracije in dediščina

BOFULIN, Martina. Qiaoxiang 2.0: PRC and diaspora governance at the local level. China Perspectives, v tisku.

BOFULIN, Martina (2022). Heritagization of Chinese migration: from binaries to connections. Asian studies. 2022, vol. 10 (26, 2), str. 385-396. ISSN 2232-5131. https://journals.uni-lj.si/as/article/view/10437/10200, DOI: 10.4312/as.2022.10.2.385-396.

BOFULIN, Martina (2021). Imported commodity city : a new model for the development of China's emigration hometowns?. Anthropological notebooks. [Spletna izd.]. 2021, vol. 27, 2, str. 1-19. ISSN 2232-3716. http://notebooks.drustvo-antropologov.si/Notebooks/article/view/443/368, DOI: 10.5281/zenodo.5810722.

BOFULIN, Martina (2021). Recenzija: The Language of Political Incorporation: Chinese Migrants in Europe by Amy H. Liu (Philadelphia: Temple University Press, 2021). The China Journal. Jan. 2022, vol. 87, str. 198-200. ISSN 1324-9347. DOI: 10.1086/717273

BOFULIN, Martina (2021). Chinese migrants and COVID-19 Pandemic. Global dialogue, Magazine of the International Sociological Association, let. 11, št. 1 (v angleškem, španskem, kitajskem, francoskem, hindi, farsi, portugalskem arabskem, ruskem, ukrajinskem, poljskem indonezijskem in romunjskem jeziku). https://globaldialogue.isa-sociology.org/chinese-migrants-and-covid-19-pandemic/

BOFULIN, Martina (2020). Kitajski migranti in covid-19 : mobilnost in izključevanje med pandemijo. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, št. 52, str. 95-111, doi: 10.3986/dd.2020.2.06

ROGELJA, Nataša, JANKO SPREIZER, Alenka, BOFULIN, Martina (2020). Morje mnogih rib : odbiranja preteklosti v severovzhodnem Jadranu. Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje, letn. 49, št. 3, str. 17-34, doi: 10.3986/Traditio2020490302.

BOFULIN, Martina, ROGELJA, Nataša, PIPAN, Primož (2020). Odstranjevanje spomenikov : diskusije in argumenti skozi prizmo dediščinjenja. Heriskop : razprave o dediščinjenju na obrobju, št. 1, str. 4-13, fotogr. https://dediscina.zrc-sazu.si/sl/2020/09/odstranjevanje-spomenikov-diskusije-in-argumenti-skozi-prizmo-dediscinjenja/#page-content.

BOFULIN, Martina (2018). O mlečni formuli in plenicah : prepletene mobilnosti predmetov in ljudi v kitajskih transnacionalnih družbenih prostorih. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, št. 47, str. 147-162.

CUKUT KRILIĆ, Sanja, BOFULIN, Martina (2018). Migranti in dostop do informacij : vloga novih tehnologij v procesu integracije v Podonavju in širše. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 59, št. 2, str. 60-70.

BOFULIN, Martina (2017). Building memorials for a friend or a foe? : mobility and heritage dissonance amid China-Japan conflict. Anthropological notebooks, let. 23, št. 3, str. 45-61. http://www.drustvo-antropologov.si/AN/PDF/2017_3/Anthropological_Notebooks_XIII_3_Bofulin.pdf

BOFULIN, Martina, COATES Jamie (2017). Bakugai! : explosive shopping and entangled Sino-Japanese mobilities. AAA Anthropology news, Jan. 2017. http://www.anthropology-news.org/index.php/2017/01/24/bakugai-explosive-shopping-and-entangled-sino-japanese-mobilities/

BOFULIN, Martina (2017). Family-making in the transnational social field : the child-raising practices of Chinese migrants in Slovenia. Journal of Chinese Overseas, let. 13, št.  1, str. 94-118, doi: 10.1163/17932548-12341345

BOFULIN, Martina (2016). Daleč doma : migracije iz Ljudske republike Kitajske v Slovenijo, (Zbirka Migracije, 25). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2016. 242 str.

 

Povezava na Sicris