doktorica znanosti s področja etničnih študij, znanstvena sodelavka, geografinja in sinologinja

Telefon:
+386(0)1/4706 489
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Martina Bofulin je diplomirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani na Oddelku za geografijo in Oddelku za azijske študije. Leta 2011 je pridobila doktorat znanosti iz etničnih študij na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani z disertacijo na temo priseljevanje iz Ljudske republike Kitajske v Slovenijo. Do leta 2010 je bila zaposlena na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani, kasneje pa je bila podoktorska raziskovalka na Oddelku za antropologijo in etnologijo Filozofske fakultete Univerze v Beogradu in Raziskovalnega centra GLOCOL Univerze v Osaki na Japonskem. Od leta 2014 je zaposlina na ISIM, kjer se ukvarja z različnimi vidiki mobilnosti v Ljudski republiki Kitajski (migracije, turistične tokove) ter priseljevanjem v Slovenijo.

Področja delovanja: kitajske migracije, priseljevanje v Slovenijo, kitajski turisti, migracijske študije, etnične študije, migranti in zdravstvo, transnacionalne družine

 

Projekti:

  • DRIM – Danube Region Information platform for economic integration of Migrants (vodja projekta, Interreg Podonavje, 2018 – 2019).
  • Kitajske direktne investicije na Balkanu: Delovnopravne in okoljske perspektive (Instrument začetnega financiranja King's College-a v Londonu, zunanji partner, marec-september 2018)
  • Migracije v jugovzhodni Evropi in vzhodni Aziji: etnografske perspektive (članica projektne skupine, ARRS bilateralni projekt Slovenija – Japonska, 2017 – 2019).
  • Trans-making: Art / culture / economy to democratize society. Research in placemaking for alternative narratives (sodelujoča v izmenjavi raziskovalnega kadra, H2020-MSCA-RISE-2016, 2017 – 2020).
  • Več kot le “Ni hao”: Kako slovenska država in turistična industrija v Sloveniji razumeta in konstruirata kitajskega turista. (vodja projekta, ARRS podoktorski projekt, 2014 – 2017).
Izbrane publikacije

BOFULIN, Martina. Building memorials for a friend or a foe? Mobility and heritage dissonance amid China-Japan conflict. Anthropological notebooks/ Antropološki zvezki, 2017 (v pripravi).

BOFULIN, Martina. Family-Making in the Transnational Social Field: The Child-Raising Practices of Chinese Migrants in Slovenia (在跨国移民社会空间中的家庭构建: 以中国移民在斯洛文尼亚的子女抚养为例). Journal of Chinese Overseas, 2017, 13, 1, str. 94/118.

BOFULIN, Martina, COATES Jamie. Bakugai! Explosive Shopping and Entangled Sino-Japanese Mobilities. AAA Anthropology news, 24. januar, 2017. Dostopno na: http://www.anthropology-news.org/index.php/2017/01/24/bakugai-explosive-shopping-and-entangled-sino-japanese-mobilities/ (12.4.2017).

BOFULIN, Martina. Daleč doma: Migracije iz Ljudske republike Kitajske v Slovenijo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016.

BOFULIN, Martina. Od domoljubov do izdajalcev: migracije, razvoj in izgradnja »okrajev izseljencev« v Ljudski republiki Kitajski. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 2015, 55, 3-4, str. 78/87.

BOFULIN, Martina. Sodobni migracijski procesi v Ljudski republiki Kitajski. Časopis za kritiko znanosti, 2014, 17, 258, str. 125 / 137.

BOFULIN, Martina, ROGELJA, Nataša. Kataloga izobraževalnih in drugih storitev za migrante in njihove družinske člane (naročnik Zavod za zaposlovanje RS), 2011.

BOFULIN, Martina, JOSIPOVIČ, Damirjem. Analiza potreb po izobraževanju, poklicnem svetovanju in druge storitve za državljane tretjih držav in njihovih družinskih članov (po naročilu Zavoda za zaposlovanje RS), 2011.

BOFULIN, Martina, BEŠTER, Romana. Enako zdravstvo za vse? Imigranti v slovenskem zdravstvenem sistemu  V: MEDVEŠEK, Mojca and BEŠTER, Romana (ur.). Državljani tretjih držav ali tretjerazredni državljani? : integracija državljanov tretjih držav v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2011, 270–311.

 

Povezava na Sicris