Prof. dr. Aleksej Kalc

dr. zgodovine, profesor, znanstveni svetnik+386(0)1/4706 461

aleksej.kalc@zrc-sazu.si
Aleksej Kalc je diplomiral iz zgodovine na Univerzi v Trstu in doktoriral iz zgodovinske antropologije na podiplomski humanistični šoli Institutum studiorum humanitatis v Ljubljani. Kot raziskovalec je v preteklosti delal na Odseku za zgodovino Narodne in študijske knjižnice v Trstu in na Znanstveno-raziskovalnem središču Univerze na Primorskem v Kopru. Je profesor na Oddelku za zgodovino Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Raziskovalno se ukvarja z družbeno, kulturno in politično zgodovino 18., 19. in 20. stoletja s poudarkom na zgodovini migracij in diaspor, zgodovini mest, vprašanjih mejnosti, družbenih in etničnih odnosih, demografskih in migracijskih politikah. Posveča se metodološkim vprašanjem zgodovinopisja, problematiki pristopov, virov in epistemoloških vprašanj pri preučevanju migracij. Je član uredniških odborov in znanstvenih svetov mednarodnih znanstvenih revij.

KALC, Aleksej (ur.), Nadzor migracij na Slovenskem od liberalizma do socializma, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021.

KALC, Aleksej, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, ŽITNIK SERAFIN, Janja. 2020. Doba velikih migracij na Slovenskem. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.

KALC, Aleksej. 2019. The other side of the "Istrian exodus" : immigration and social restoration in Slovenian coastal towns in the 1950s. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. Št. 49, str. 145-162. https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/7258, doi: 10.3986/dd.v0i49.7258.

KALC, Aleksej. 2017. Peasant population and income integration: the case of the Trieste port-town hinterland (Karst, 16th-20th centuries). V: PANJEK, Aleksander, LARSSON, Jesper, MOCARELLI, Luca (ur.) Integrated peasant economy in a comparative perspective: Alps, Scandinavia and beyond. Koper: Založba Univerze na Primorskem. Str. 205-227. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-03-9/index.html#p=206.

KALC, Aleksej. 2015. "In this way we can feel closer": audio letters between Australia and Trieste/Trst. Studia Historica Slovenica: časopis za humanistične in družboslovne študije. Št. 1, str. 201-220.

Raziskovalna področja
Sodobna zgodovina (približno od leta 1800 do leta 1914) H240
Sodobna zgodovina (od leta 1914) H250