dr. zgodovine, izredni profesor, višji znanstveni sodelavec

Telefon:
+386(0)1/4706 461
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Aleksej Kalc je diplomiral iz zgodovine na Univerzi v Trstu in doktoriral iz zgodovinske antropologije na podiplomski humanistični šoli Institutum studiorum humanitatis v Ljubljani. Kot raziskovalec je v preteklosti delal na Odseku za zgodovino Narodne in študijske knjižnice v Trstu in na Znanstveno-raziskovalnem središču Univerze na Primorskem v Kopru. Kot izredni profesor predava na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem.

Področja raziskovanja: družbena, kulturna in politična zgodovina s poudarkom na migracijskih temah in problematiki prebivalstva, zgodovini mest, vprašanjih mejnosti, družbenih odnosov, intergracije, asimilacije, etnične in socialne identitete, prebivalstvene in migracijske politike. Ukvarja se tudi z ustno zgodovino, izseljenskimi korespondencami ter komunikacijskimi sistemi.

Izbrane publikacije

KALC, Aleksej. Immigration policy in eighteenth-century Trieste. V: MUNCK, Bert De, WINTER, Anne (ur.). Gated communities?Regulating migration in early modern cities. Farnham: Ashgate, 2012, str. 117–134.

KALC, Aleksej (ur.). Prvi moderni popis stanovništva u Istri – Il primo censimento demografico moderno in Istria – Prvi moderni popis prebivalstva v Istri, Koper, Pula: Histria Editiones, 2012.

KALC, Aleksej. Prebivalstvo Kopra v 19. stoletju v luči popisnih in župnijskih virov: nekaj novih izsledkov. Acta Histriae, 2012, 20/3, str. 485–504.

KALC, Aleksej. Le aleksandrinke: fenomeno di spicco in un contesto migratorio composito. V: PERO', Franco, VASCOTTO, Patrizia (ur.). Le rotte di Alexandria. Trieste: Edizioni Università di Trieste, 2011, str. 199–221.

ŽERJAL, Drago, KALC, Aleksej. Il dovere della memoria: una testimonianza sull'antifascismo sloveno nella Venezia Giulia. Gorizia: Centro isontino di ricerca e documentazione storica e sociale "Leopoldo Gasparini", Fondazione, Sklad Dorče Sardoč, 2011.

KALC, Aleksej. Tržaški teritorij v luči konskripcije iz let 1777/1778: prvi izsledki. Annales, Series hisoria et. sociologia, 2009, 19/1, str. 59–88.

KALC, Aleksej. Le migranti di ieri: caratteri delle migrazioni femminili della Venezia Giulia tra continuità e mutamento. V: VERROCCHIO, Ariella, TESSITORI, Paola (ur.). Il lavoro femminile tra vecchie e nuove migrazioni: il caso del Friuli Venezia Giulia, Roma: Ediesse, 2009, str. 43–58.

KALC, Aleksej. Tržaško prebivalstvo v 18. stoletju : priseljevanje kot gibalo demografske rasti in družbenih sprememb. Koper: Založba Annales, 2008.

KALC, Aleksej. 'Semo stadi sai contenti de sentir le vostre vosi'. Emigrazione e comunicazione: il caso di una famiglia triestina emigrata in Australia. Qualestoria, 2007, 35/1, str. 13–35.

KALC, Aleksej. Migration nach Triest im 18. Jahrhundert. Jahrbücher fèr Geschichte und Kultur Südosteuropas, 2007, 8, str. 101–131.

Povezava na Sicris

Raziskovalna področja

Sodobna zgodovina (približno od leta 1800 do leta 1914) H240 • Sodobna zgodovina (od leta 1914) H250