Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Narodna in kulturna identiteta slovenskega izseljenstva v kontekstu raziskovanja migracij
Sodelavci:
, , , , , , , , , , , , ,
 
Trajanje:
1. januar 2013–31. december 2022
Šifra:
P5-0070
Opis
Spričo povečanega priseljevanja državljanov tretjih držav v EU so migracije postale najaktualnejša tema 21. stoletja. Prav zato je komparativno preučevanje slovenskih migracij v širšem (evropskem in globalnem) migracijskem kontekstu tem nujnejše. Kompleksna raziskava slovenskega izseljenstva – s posebnim poudarkom na vprašanjih narodne in kulturne identitete izseljencev – bo torej potekala na treh ravneh: nacionalni, evropski in globalni. Primerjalna perspektiva bo med drugim omogočila dialog med preteklostjo in sedanjostjo ter med slovensko izseljensko izkušnjo in priseljensko izkušnjo v Sloveniji. Programska skupina bo z izvedbo načrtovanega programa na eni strani nadaljevala z začrtanimi smernicami dosedanje dolgoročne raziskave, na drugi strani pa jo bo z uvedbo novih tem in interdisciplinarnih metodoloških pristopov v veliki meri nadgradila. Rdeča nit programa bo še naprej preučevanje migracijskih procesov iz slovenskega etničnega ozemlja in vanj ter kulturnega, političnega in socialno-ekonomskega položaja slovenskih izseljencev in priseljencev v Slovenijo nekoč in danes, ki se odraža v njihovih možnostih za aktivno udeležbo v medkulturnem dialogu in za ohranjanje izvorne etnične in kulturne identitete v izseljenstvu.
 
Cilji raziskave ostajajo v večji meri taki kot doslej:
 1. Z osvetlitvijo slabo raziskanih temeljnih vsebin želi programska skupina nadaljevati s tistimi nacionalno najpomembnejšimi dolgoročnimi temeljnimi raziskavami na področju migracij, ki jih projektno financiranje ne pokriva.
 2. Z vključitvijo aktualnih tem želi program prispevati k razumevanju sedanjih izzivov sodobne družbe in iskanju njihovih rešitev.
 3. Z vpetostjo v mednarodne raziskovalne tokove želi programska skupina še naprej posodabljati svoj dolgoročni teoretski, metodološki, epistemološki in terminološki prispevek k migracijskim študijam. S pomočjo študij primerov želi prispevati h kritični presoji uveljavljenih migracijskih in integracijskih teorij, politik in praks z vidika socialne države, stabilnosti družbe ter socialnih in človekovih pravic.
 4. Z nadaljnjo izdelavo ekspertiz in priporočil za slovenska ministrstva in vladne urade ter z nadaljnjim sodelovanjem z nevladnimi organizacijami, šolami, izseljenskimi in priseljenskimi društvi ter drugimi zainteresiranimi subjekti želi programska skupina še naprej zagotavljati sproten prenos svojih raziskovalnih spoznanj v prakso.
  Rezultati

  Sicris programske skupine

  POVEZAVE NA NEKATERE PROSTO DOSTOPNE REZULTATE:

  Povzetki mednarodne znanstvene konference "Raziskovanje slovenskega izseljenstva: novi pristopi in vsebine", 21. oktober 2016, Ljubljana (in objava povzetkov) [COBISS.SI-ID 40516653]

  povzetki_-_abstracts.pdf

  Znanstvena monografija Raziskovanje slovenskega izseljenstva: vidiki, pristopi, vsebine (ur. Janja Žitnik Serafin in Aleksej Kalc). Ljubljana: Založba ZRC, 2017. Povezava na prosto dostopno spletno objavo knjige TUKAJ

  Znanstvena monografija Slovensko izseljenstvo v luči otroške izkušnje. Druga, razširjena izdaja (ur. Janja Žitnik Serafin). Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Povezava na prosto dostopno spletno objavo knjige TUKAJ

  Znanstvena monografija Priseljevanje in društveno delovanje Slovencev v drugih delih jugoslovanskega prostora: Zgodovinski oris in sedanjost (ur. Janja Žitnik Serafin). Povezava na prosto dostopno spletno objavo knjige TUKAJ

  Vodja programa

  Vodja programa na ZRC

  Finančni vir

  Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

  Raziskovalna področja

  HUMANISTIČNE VEDE H000 • DRUŽBOSLOVJE S000