Narodna in kulturna identiteta slovenskega izseljenstva v kontekstu raziskovanja migracij

Osnovni Podatki

Opis

Spričo povečanega priseljevanja državljanov tretjih držav v EU so migracije postale najaktualnejša tema 21. stoletja. Prav zato je komparativno preučevanje slovenskih migracij v širšem (evropskem in globalnem) migracijskem kontekstu tem nujnejše. Kompleksna raziskava slovenskega izseljenstva – s posebnim poudarkom na vprašanjih narodne in kulturne identitete izseljencev – bo torej potekala na treh ravneh: nacionalni, evropski in globalni. Primerjalna perspektiva bo med drugim omogočila dialog med preteklostjo in sedanjostjo ter med slovensko izseljensko izkušnjo in priseljensko izkušnjo v Sloveniji. Programska skupina bo z izvedbo načrtovanega programa na eni strani nadaljevala z začrtanimi smernicami dosedanje dolgoročne raziskave, na drugi strani pa jo bo z uvedbo novih tem in interdisciplinarnih metodoloških pristopov v veliki meri nadgradila. Rdeča nit programa bo še naprej preučevanje migracijskih procesov iz slovenskega etničnega ozemlja in vanj ter kulturnega, političnega in socialno-ekonomskega položaja slovenskih izseljencev in priseljencev v Slovenijo nekoč in danes, ki se odraža v njihovih možnostih za aktivno udeležbo v medkulturnem dialogu in za ohranjanje izvorne etnične in kulturne identitete v izseljenstvu.
 
Cilji raziskave ostajajo v večji meri taki kot doslej:
  1. Z osvetlitvijo slabo raziskanih temeljnih vsebin želi programska skupina nadaljevati s tistimi nacionalno najpomembnejšimi dolgoročnimi temeljnimi raziskavami na področju migracij, ki jih projektno financiranje ne pokriva.
  2. Z vključitvijo aktualnih tem želi program prispevati k razumevanju sedanjih izzivov sodobne družbe in iskanju njihovih rešitev.
  3. Z vpetostjo v mednarodne raziskovalne tokove želi programska skupina še naprej posodabljati svoj dolgoročni teoretski, metodološki, epistemološki in terminološki prispevek k migracijskim študijam. S pomočjo študij primerov želi prispevati h kritični presoji uveljavljenih migracijskih in integracijskih teorij, politik in praks z vidika socialne države, stabilnosti družbe ter socialnih in človekovih pravic.
  4. Z nadaljnjo izdelavo ekspertiz in priporočil za slovenska ministrstva in vladne urade ter z nadaljnjim sodelovanjem z nevladnimi organizacijami, šolami, izseljenskimi in priseljenskimi društvi ter drugimi zainteresiranimi subjekti želi programska skupina še naprej zagotavljati sproten prenos svojih raziskovalnih spoznanj v prakso.

Rezultati

Sicris programske skupine

POVEZAVE NA NEKATERE PROSTO DOSTOPNE REZULTATE:

Povzetki mednarodne znanstvene konference "Raziskovanje slovenskega izseljenstva: novi pristopi in vsebine", 21. oktober 2016, Ljubljana (in objava povzetkov) [COBISS.SI-ID 40516653]

povzetki_-_abstracts.pdf

Znanstvena monografija Raziskovanje slovenskega izseljenstva: vidiki, pristopi, vsebine (ur. Janja Žitnik Serafin in Aleksej Kalc). Ljubljana: Založba ZRC, 2017. Povezava na prosto dostopno spletno objavo knjige TUKAJ

Znanstvena monografija Slovensko izseljenstvo v luči otroške izkušnje. Druga, razširjena izdaja (ur. Janja Žitnik Serafin). Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Povezava na prosto dostopno spletno objavo knjige TUKAJ

Znanstvena monografija Priseljevanje in društveno delovanje Slovencev v drugih delih jugoslovanskega prostora: Zgodovinski oris in sedanjost (ur. Janja Žitnik Serafin). Povezava na prosto dostopno spletno objavo knjige TUKAJ


Tip
Program

Raziskovalna področja
HUMANISTIČNE VEDE H000
DRUŽBOSLOVJE S000