doktor zgodovine, asistent z doktoratom

Telefon:
+386(0)1/4706 461
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Miha Zobec je diplomiral na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru iz sociologije in zgodovine. Po diplomi je postal mladi raziskovalec na Oddelku za zgodovino iste fakultete in leta 2017 doktoriral s tezo o zgodovini zakonske zaščite slovenske manjšine v Italiji. Med letoma 2017 in 2019 je kot profesor suplent poučeval zgodovino, slovenski jezik s književnostjo in humanistične vede na srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom v Trstu in Gorici. Leta 2019 je pridobil podoktorski projekt in se zaposlil na ISIM ZRC SAZU. V okviru projekta se ukvarja z vprašanjem zunajteritorialnega nadzora nad slovenskimi izseljenci med svetovnima vojnama. Posebej ga zanima usoda tistih, ki so izhajali iz območij, kjer je prišlo po vojni do premika državne meje, zato se je osredotočil na izseljene iz tedanje Julijske krajine in Prekmurja.

Raziskovalno delo skuša s pripravo razstav, radijskih oddaj in poljudnimi članki predstaviti tudi širši javnosti.

Področja delovanja: zgodovina migracij, nadzor nad migranti, vprašanje etničnih in nacionalnih manjšin ter mejnosti, ustna zgodovina, identitetni procesi, komunikacije migrantov s poudarkom na analizi izseljenske korespondence.   

 

Izbrane publikacije

ZOBEC, Miha. The surveillance and persecution of Slovene antifascists in Argentina: how the authorities conspired in combating "undesired" immigration. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, 2019, [Št.] 49, str. 221-238.

ZOBEC, Miha. La via parlamentare all'approvazione della legge di tutela della comunità Slovena in Italia. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, 2018, letn. 28, št. 2, str. 297-308.

ZOBEC, Miha. Familial networks of exchange, support an solidarity as expressed through personal correspondence. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, 2015, letn. 15, št. 1, str. 169-184.

ZOBEC, Miha. Nevidni in pozabljeni : raziskava o izseljevanju v Argentino med svetovnima vojnama na primeru vaške skupnosti Pliskovica. Pliskovica: Razvojno društvo Pliska, 2013. 168 str.