Dr. Miha Zobec

doktor zgodovine, asistent z doktoratom+386 1 470 64 61

miha.zobec@zrc-sazu.si
Miha Zobec se je ISIMu pridružil 2019, ko je pridobil podoktorski projekt. V okviru projekta se ukvarja z razmerjem med državo in diasporo v kontekstu prve Jugoslavije, pri čemer posebno pozornost namenja izseljenstvu v Južni Ameriki. Poleg tega skuša osvetliti odnose, ki so jih z jugoslovansko »domovino« gojili izseljenci iz Julijske krajine in Prekmurja, torej pokrajin, v katerih je prišlo do spremembe meja po prvi svetovni vojni. Ukvarjal se je tudi s preučevanjem mikro ravni migracijskih procesov, pri čemer je preučil izseljevanje iz kraške vasi Pliskovica v Argentino v času med svetovnima vojnama. Pri tem se je oprl na metode ustne zgodovine, študij sorodstvenih zvez in analizo izseljenske korespondence.

Zaposlitve: mladi raziskovalec in asistent/raziskovalec v delnem delovnem razmerju na Oddelku za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru (2011-2017), nadomestni profesor zgodovine, slovenskega jezika s književnostjo in humanističnih ved na srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom v Trstu in Gorici (2017-2019), ISIM ZRC SAZU (2019-). 

Članstvo v posvetovalnih odborih in komisijah: član posvetovalnega odbora knjižne zbirke Migrations in History založbe De Gruyter. V letu 2020 je koordiniral delo podkomisije za izseljenstvo na nagradnem natečaju Urada Vlade RS za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja Slovencev v zamejstvu in po svetu.

 

Področja delovanja: zgodovina migracij, razmerje med državo izvora in diasporo, nadzor nad migranti, vprašanje etničnih in nacionalnih manjšin ter mejnosti, ustna zgodovina, identitetni procesi, komunikacije migrantov s poudarkom na analizi izseljenske korespondence.

drugi nagradi na natečajih Urada Vlade Republike Slovenije v zamejstvu in po svetu za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela za diplomo »Biti Argentinec in živeti doma« (2011) in doktorsko disertacijo »Prizadevanja slovenske manjšine v Italiji za dosego zakonske zaščite 1975-2009« (2017).
Štipendija dr. Bojana Erhartiča za najuspešnejše mlajše raziskovalce ZRC SAZU za raziskovalno delo na Inštitutu za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo v Regensburgu (2021).

ZOBEC, Miha. 2021. Creating the Unbound Yugoslav Nation : the Kingdom of Yugoslavia and Emigrants from the "Unredeemed" Julian March. Nationalities papers: the journal of nationalism and ethnicity. Str. 1-20. https://www.cambridge.org/core/journals/nationalities-papers/article/abs/creating-the-unbound-yugoslav-nation-the-kingdom-of-yugoslavia-and-emigrants-from-the-unredeemed-julian-march/C8774BA5CC231AE4E4D3D6731972F341. DOI: 10.1017/nps.2020.90.

ZOBEC, Miha. 2019. The Surveillance and Persecution of Slovene Antifascists in Argentina: How the Authorities Conspired in Combating "Undesired" Immigration. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. Št. 49, str. 221-238. http://twohomelands.zrc-sazu.si/uploads/articles/1549290791_DD49_Zobec_Undesird%20Immigration.pdf. DOI: 10.3986/dd.v0i49.7262.

ZOBEC, Miha. 2018. La via parlamentare all'approvazione della legge di tutela della comunità Slovena in Italia. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. Št. 2, str. 297-308. https://zdjp.si/wp-content/uploads/2018/11/ASHS_28-2018-2_ZOBEC.pdf. DOI: 10.19233/ASHS.2018.20.

ZOBEC, Miha. 2015. Familial Networks of Exchange, Support an Solidarity as Expressed through Personal Correspondence. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. Št. 1, str. 169-184.

ZOBEC, Miha. 2013. Nevidni in pozabljeni: raziskava o izseljevanju v Argentino med svetovnima vojnama na primeru vaške skupnosti Pliskovica. Pliskovica: Razvojno društvo Pliska.