doktor sociologije, višji znanstveni sodelavec, izredni profesor

Telefon:
+386(0)1/4706 468, +38640803789
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Jure Gombač je doktor sociologije in profesor zgodovine. Ukvarja se s preučevanjem migracij s poudarkom na teoriji migracij, mejnih študijah in vključevanju migrantov v družbo in na trg dela. Sodeluje na več domačih in mednarodnih projektih, nekaj jih tudi vodil. Na Univerzi v Novi Gorici predava v okviru dodiplomske študijske smeri Kulturna zgodovina in magistrskega študija European Master in Migration and Intercultural Relations (EMMIR).

Področja delovanja: migracijske teorije, prisilne migracije, begunci, delovne migracije.

Izbrane publikacije

MORAD, Mohammad, GOMBAČ, Jure (2018): "Probashi" in Italy : new destinations : trends, origins and profiles of Bangladeshi migrants in Padova and Cadoneghe. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, ], 2018, [Št.] 47, str. 37-52.

GOMBAČ, Jure (2017): The role(s) of borders in EU "migration management". V: ZENNER, Hans-Peter (ed.), ŠELIH, Alenka (ed.). Human rights and refugees, (Nova acta Leopoldina, ISSN 0369-5034, Neue Folge, Nr. 415). Halle (Saale): Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina - Nationale Akademie der Wissenschaften; Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft. 2017, neue Folge, nr. 415, str. 17-22.

MORAD, Mohammad, GOMBAČ, Jure (2015). Transmigrants, transnational linkages and ways of belonging : the case of Bangladeshi migrants in Italy. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, [Št.] 41, str. 61-76.

GOMBAČ, Jure (2016): Ogromno delo, uspešno, vzorno!" : "upravljanje" mej v Sloveniji v času povečanega prihoda migrantov 2015/2016. Časopis za kritiko znanosti, letn. 44, št. 264, str. 72-83.

GOMBAČ, Jure. (2015). Some new findings on massive post-war population movement from present-day Slovenian Istria. V: HROBAT VIRLOGET, Katja (ed.), GOUSSEFF, Catherine (ur.), CORNI, Gustavo (ed.). At home but foreigners : population transfers in 20th century Istria. Koper: University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press. Str. 119-128.

GOMBAČ, Jure. (2014) Repatriation to Slovenia after World War II. V: BOEHLING, Rebecca (ed.), URBAN, Susanne (ed.), BIENERT, René (ed.). Freilegungen, Displaced Persons : Leben im Transit : Überlebende zwischen Repatriierung, Rehabilitation und Neuanfang, (Jahrbuch des International Tracing Service, Bd. 3). [Göttingen]: Wallstein. 2014, Str. 53-60.

Povezava na Sicris

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

SIforREF - Vključevanje beguncev v družbo in na trg dela skozi družbeno inovacijo (mednarodni projekt • 1. april 201931. marec 2022)

BEST – Spodbujanje podjetniških veščin kot orodje za vključevanje migrantov na trg dela (aplikativni projekt • 1. februar 201931. julij 2021)

PandPAS (mednarodni projekt • 1 december 201730 november 2019)

Ostali projekti >>