Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
URBAN DIVERSITY
Sodelavci:
, , , , ,
 
Trajanje:
1. maj 2017–30. april 2020
Šifra:
SIAT158
Opis

Kreativnost čedalje bolj razumemo kot nov pogon za rast v vseh vrstah industrij; Raznolikost je bila razpoznana kot eden pomembnih faktorjev ekonomske rasti; Odprtost do priseljevanja pa je bila s strani mnogih držav razpoznana kot temelj inovacij in ustvarjanja družbene in ekonomske vrednosti. Kot kažejo statistike EU in ZDA so namreč migrantski podjetniki bolj podjetni, iznajdljivi ter pripravljeni na tveganje kot domači podjetniki. So torej bolj kreativni, saj morajo uspeti v družbah, ki jim večkrat zaradi različnih vzrokov niso naklonjene.

Projekt URBAN DIVERSITY (Urbana diverziteta) bo s pomočjo povezovanja med migrantskimi podjetniki in njihovimi družinami iz Ljubljane in Gradca, preko kreativnosti pripomogel k spodbujanju in promociji raznolikosti v obeh mestih, preko kreativnosti. Cilj projekta je razviti potencial in kreativnost migrantskih podjetnikov in njihovih družin preko povezovanja med obemi mesti in sodelovanja z namenom odstranjevanja družbenih ovir s pomočjo dobrih praks, ki na tem področju v drugih mestih že obstajajo.S tem se bo spodbudilo kreativnost, inovacije ter promoviralo raznolikost, kar pomembno pripomore k večji družbeni kohezivnosti v obeh mestih in v regiji.

Model povezovanja bo primeren tudi za vključevanje beguncev v družbo, saj je integracija preko dela in samozaposlovanja učinkovito orodje za njihovo uspešnost in opolnomočenje.

Vodilni partner

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija