Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
URBAN DIVERSITY
Sodelavci:
, , , , ,
 
Trajanje:
1. maj 2017–30. april 2020
Šifra:
SIAT158
Opis

Uradna spletna stran projekta

Projekt Urban Diversity obravnava tematike migrantov podjetnikov, kreativnosti in čezmejnega sodelovanja. Zasnovan je na predpostavki, da tako v Ljubljani kot Gradcu živijo, delujejo in ustvarjajo migrantski podjetniki in podjetnice. Mesti jim sicer nudita nekatere programe vzpodbude in pomoči, vendar pa se še vedno soočajo s številnimi administrativnimi, zakonskimi in družbenimi preprekami, ki jih ovirajo pri njihovem delu kot tudi vsakdanjih aktivnostih.

Namen projekta Urban Diversity je pridobiti znanje za vzpostavitev konkretnih instrumentov in strategij, katerih cilj je razvijanje kreativnosti, spodbujanje delovanja malih in srednjih podjetij ter aktivna participacija in opolnomočenje migrantk in migrantov podjetnikov. V ta namen bodo znotraj projektnih aktivnosti razvite transnacionalne komunikacijske platforme in kreativna okolja, ki spodbujajo sodelovanje med migrantskimi podjetniki, kreativci, lokalnimi oblastmi in prebivalci obeh mest. Vse projektne aktivnosti so še posebej pozorne na spodbujanje politične, ekonomske in družbene enakopravnosti migrantov podjetnikov ter njihovo aktivno vključevanje v vse sfere družbenega življenja in kreativne produkcije, s posebnim poudarkom na izobraževanju in pridobivanju posebnih veščin, znanj, novih poslovnih vezi in priložnosti.

Projekt ustvarja pozitivno promocijo v družbi, ki vodi k uspešnejši integraciji migrantov podjetnikov, strpnejšemu odnosu lokalnega prebivalstva do njihovega vključevanja v družbo in preprečuje alienacijo, marginalizacijo oziroma izolacijo v družbi. Na dolgi rok pa vodi do večje kohezivnosti v obeh mestih in regiji, do večje ekonomske konkurenčnosti regije ter njene odprtosti v svet.

 

Ključne povezave

Vodilni partner

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Projekt sofinancirata: Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija // Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.