Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
SIforREF - Integrating Refugees in Society and the Labour Market Through Social Innovation
Kratica:
SIforREF
Sodelavci:
, ,
 
Trajanje:
1. april 2019–31. marec 2022
Šifra:
CE1527
Opis

 

Uradna spletna stran: www.interreg-central.eu/siforref

Glavni cilj projekta SIforREF je bistveno izboljšati obstoječe politike integracije beguncev na regionalni in lokalni ravni. Prizadevamo si, da družbeno inovativni in vključujoči ukrepi postanejo prevladujoči. Pri tem ne gre le za izmenjavo dobrih praks, temveč je naša naloga, da skupaj oblikujemo in implementiramo metodologije ter opredelimo družbeno inovativne pogoje, ki morajo biti izpolnjeni. Glavni rezultati projekta bodo orodja za ocenjevanje in oblikovanje družbeno inovativnih praks in pilotnih programov, katerih rezultat bo vključujoča politika integracije beguncev.