doktorica znanosti, asistentka z doktoratom

Telefon:
+386(0)1/4706 468
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Barbara Beznec je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani diplomirala iz politologije mednarodnih odnosov in doktorirala iz politologije na temo Evropskega državljanstva. Kot raziskovalka in strokovnjakinja s področja migracij je sodelovala s številnimi inštituti in univerzami doma in v tujini. Med leti 2006 in 2012 je bila odgovorna urednica Časopisa za kritiko znanosti. 

Področja delovanja: evropske integracije, evropski mejni režim, balkanska migracijska pot, migracijske politike in prakse, socialna, politična in ekonomska inkluzivnost.

Izbrane publikacije

BEZNEC, Barbara, SPEER, Marc, STOJIĆ MITROVIĆ, Marta. Governing the Balkan Route: Macedonia, Serbia and the European Border Regime. Research Paper Series of Rosa Luxemburg Stiftung, Series 5.  Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe, Beograd, 2016.

BEZNEC, Barbara. Konstituiranje evropskega državljanstva. Državljanstvo kot družbena praksa. Doktorska disertacija, Fakulteta za družbene vede, 2016.

BEZNEC, Barbara. From Ethnic Exclusivism to Creolisation: The Movements of Migration on Post-Yugoslav Territory. V: SBRICCOLI, Tommaso in JACOVIELLO,  Stefano (ur.). Shifting Borders: European Perspectives on Creolisation. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2012.

BEZNEC, Barbara, HAKIMOVA, Aigul, MOZETIČ, Polona, PISTOTNIK, Sara. Migrants' needs and expectations in health care - between intercultural mediation and migrants' rights advocacy: a critical approach. Porta di massa, Napoli, 2012.

BEZNEC, Barbara. Migranti v viharju. Predgovor k prevodu knjige. Sophia, 2011.

BEZNEC, Barbara. Migracije in lateralni prostori državljanstva. BEZNEC, Barbara (ur.). Horizont bojev: na lateralah, mejah in marginah. Časopis za kritiko znanosti, 2009.

BEZNEC, Barbara. Državljanske pravice in prakse državljanov tretjih držav v Republiki Sloveniji. V: GABER, Slavko (ur.). Za manj negotovosti. Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 2009.