Dr. Barbara Beznec

doktorica znanosti, asistentka z doktoratom+386(0)1/4706 468

barbara.beznec@zrc-sazu.si


Povezave


Barbara Beznec je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani diplomirala iz politologije mednarodnih odnosov in doktorirala iz politologije na temo Evropskega državljanstva. Kot raziskovalka in strokovnjakinja s področja migracij je sodelovala s številnimi inštituti in univerzami doma in v tujini. Med leti 2006 in 2012 je bila odgovorna urednica Časopisa za kritiko znanosti.  

Področja delovanja: evropske integracije, evropski mejni režim, balkanska migracijska pot, migracijske politike in prakse, socialna, politična in ekonomska inkluzivnost.

BEZNEC, Barbara, STOJIĆ MITROVIĆ, Marta, AHMETAŠEVIĆ, Nidžara, KURNIK, Andrej. 2020. The dark sides of Europeanisation : Serbia, Bosnia and Herzegovina and the EUropean border regime. Research paper series of Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe, no. 8. Belgrade: Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe; Ljubljana: Inštitut Časopis za kritiko znanosti.  https://www.rosalux.rs/sites/default/files/publications/MITROVIC_Dark_Sides_of_EU_.pdf.

BEZNEC, Barbara, KURNIK, Andrej. 2020. Old routes, new perspectives : a postcolonial reading of the Balkan Route. V: BEZNEC, Barbara (ur.), et al. The frontier within : the European border regime in the Balkans. Movements, Vol. 5, iss. 1. 33-54. https://movements-journal.org/issues/08.balkanroute/02.beznec,kurnik--old-routes-new-perspectives.pdf.

BEZNEC, Barbara, SPEER, Marc, STOJIĆ MITROVIĆ, Marta. 2016. Governing the Balkan Route: Macedonia, Serbia and the European Border Regime. Research Paper Series of Rosa Luxemburg Stiftung, Series 5. Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe, Beograd, 2016. https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/engl/Governing_the_Balkan_Route.pdf

BEZNEC, Barbara. 2016. Konstituiranje evropskega državljanstva. Državljanstvo kot družbena praksa. Doktorska disertacija, Fakulteta za družbene vede.

BEZNEC, Barbara. 2012. From Ethnic Exclusivism to Creolisation: The Movements of Migration on Post-Yugoslav Territory. V: SBRICCOLI, Tommaso in JACOVIELLO, Stefano (ur.). Shifting Borders: European Perspectives on Creolisation. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing.

BEZNEC, Barbara. 2011. Migranti v viharju. Predgovor k prevodu knjige. Sophia, 2011.

BEZNEC, Barbara. 2009. Migracije in lateralni prostori državljanstva. BEZNEC, Barbara (ur.). Horizont bojev: na lateralah, mejah in marginah. Časopis za kritiko znanosti.

BEZNEC, Barbara. 2009. Državljanske pravice in prakse državljanov tretjih držav v Republiki Sloveniji. V: GABER, Slavko (ur.). Za manj negotovosti. Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 2009.

URBAN DIVERSITY (Urbana raznolikost) ( mednarodni • 01. maj 2017 - 30. april 2020)
SIforREF - Vključevanje beguncev v družbo in na trg dela skozi družbeno inovacijo ( mednarodni • 01. april 2019 - 31. marec 2022)