Dr. Marijanca Ajša Vižintin

doktorica znanosti na področju poučevanja, znanstvena sodelavka, docentka+386 1 470 64 88, +386 40 620 354

marijanca-ajsa.vizintin@zrc-sazu.si


Povezave


Marijanca Ajša Vižintin je znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU. Deluje na področju vključevanja učencev priseljencev v slovenski šolski sistem in razvija medkulturni model vključevanja. Raziskuje tudi izseljevanje Slovencev v Nemčijo ter v Bosno in Hercegovino. Za doktorsko disertacijo »Vključevanje otrok priseljencev prve generacije in medkulturni dialog v slovenski osnovni šoli« je prejela nagrado srebrni znak ZRC (2014). Sodeluje v številnih domačih in mednarodnih projektih, povezanih z migracijskimi temami, udeležuje se slovenskih in tujih konferenc (Avstrija, Bahrajn, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Italija, Nemčija, Madžarska, Švedska), koordinira nacionalni projekt Le z drugimi smo (2016–2021), https://lezdrugimismo.si/. Je avtorica več znanstvenih člankov in znanstvene monografije »Medkulturna vzgoja in izobraževanje: vključevanje otrok priseljencev« (2017). V letih 2013–14 je bila sourednica znanstvene revije Dve domovini / Two Homelands, http://twohomelands.zrc-sazu.si/. Kot docentka Univerze v Novi Gorici predava v okviru mednarodnega podiplomskega študijskega programa European Master in Migration and Intercultural Relations (EMMIR) na Univerzi v Stavangerju na Norveškem.

Zaposlitve: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (2015–, 2011–2014), Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko (2018–), Medkulturni inštitut (2015), Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani in Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici (2009–2011), Osnovna šola DBB Hrpelje Kozina (2003–2009).

Področja delovanja: medkulturna vzgoja in izobraževanje, vključevanje (otrok) priseljencev, medkulturni dialog, medkulturna zmožnost, slovenščina kot drugi/tuji jezik, materni jezik(i) otrok priseljencev, spodbujanje branja, Slovenci v Nemčiji, Bosni in Hercegovini, slovenska izseljenska kulturna društva, dopolnilni pouk slovenščine za slovenske izseljence in njihove potomce.

Srebrni znak ZRC (2014) za vrhunski doktorat s področja humanističnih in družboslovnih ved

VIŽINTIN, Marijanca Ajša, 2022. The role of teachers in the successful integration and intercultural education of migrant children. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Vižintin, Marijanca Ajša, Kern, Boris, 2022. Začetni tečaj slovenščine in medkulturni dialog pri vključevanju otrok priseljencev [Integration of immigrant children in Slovenia: Intensive Slovenian language courses for beginners and possibilities for intercultural dialogue] . Dve domovini / Two Homelands 56, 131–148, DOI: https://doi.org/10.3986/dd.2022.2.10.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša, 2021. Začetki dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture v Nemčiji v 20. stoletju [The beginnings of mother tongue lessons of Slovenian language and culture in Germany in the twentieth century]. Dve domovini / Two Homelands 54, 189–204, DOI: https://doi.org/10.3986/dd.2021.2.14.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. 2019. Bosnian language lessons as the mother tongue of immigrants and their descendants in Slovenia [Dopolnilni pouk bosanskega jezika in kulture za bošnjaške priseljence in njihove potomce v Sloveniji]. V: ŠUŠKO, Dževada (ur.). Both Muslim and European: diasporic and migrant identities of Bosniaks (Muslim minorities, vol. 30). Leiden; Boston: Brill, 124–147, https://brill.com/edcollbook/title/54445.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. 2018. Developing intercultural education [Razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja]. Dve domovini / Two Homelands 47, 89–106, DOI: https://doi.org/10.3986/dd.2018.1.06.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. 2017. Medkulturna vzgoja in izobraževanje: vključevanje otrok priseljencev [Intercultural education: Inclusion of migrant children], Migracije 27. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2017.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. 2016. (Im)migrant and ethnic minority literature in education curricula in Slovenia [Priseljenska in manjšinska književnost v slovenskih učnih načrtih]. CLCWeb: comparative literature and culture 18/1,  http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol18/iss1/7/, doi: 10.7771/1481-4374.2763.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. 2016. Slovenski izseljenci in njihovi potomci v Nemčiji: dvajset let povezovanja slovenskih organizacij na posvetih [Slovenian emigrants and their descendants in Germany: twenty years of gatherings of the Slovenian organizations at conferences]. Dve domovini / Two Homelands 43, 157–170, DOI: https://doi.org/10.3986/dd.2016.1.13.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. 2015. Prepoznavanje kulturne mešanosti in sestavljene identitete znotraj državnih meja [The recognition of cultural mixedness and hyphenated identity inside state borders]. Annales, Series historia et sociologia 25/1, 211–222.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. 2015. Interculturality as a principle and the cooperation of school with the local environment [Medkulturnost kot pedagoško načelo in sodelovanje šole z okoljem]. V: RADOVAN, Marko, KOŚCIELNIAK, Marek (ur.). Learning and education in community: the role of schools and community organisations = Učenje in izobraževanje v skupnosti: vloga šole in skupnostnih organizacij. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts, 115–135.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. 2015. Otroci in dopolnilni pouk slovenščine v Bosni in Hercegovini: od jezika prednikov do jezika prihodnosti [Children and Slovenian language lessons in Bosnia and Herzegovina: from the language of ancestors to the language of the future]. V: ŽITNIK SERAFIN, Janja (ur.). Slovensko izseljenstvo v luči otroške izkušnje. 2., razširjena izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 157–173, DOI: https://doi.org/10.3986/9789612548469.    

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. 2014. Model medkulturne vzgoje in izobraževanja: za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev [The intercultural education model: for more successful inclusion of immigrant children]. Dve domovini / Two Homelands 40, 71–89.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. 2014. Ambiente scolastico multiculturale: punto di partenza per lo sviluppo di un'educazione ed una formazione interculturale? [Večkulturno šolsko okolje: izhodišče za razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja?]. V: BOGATEC, Norina (ur.), ZUDIČ ANTONIČ, Nives (ur.). Educare alla diversità: ricerca comparativa interdisciplinare tra Italia e Slovenia (Eduka - Educare alla diversità / Vzgajati k različnosti / Educating for Diversity). Koper = Capodistria: Università del Litorale, Centro di ricerche scientifiche, Edizioni universitarie Annales, 125–149.

 

Povezava na Sicris

Le z drugimi smo (aplikativni • 13. maj 2016 - 30. september 2021)
Narodna in kulturna identiteta slovenskega izseljenstva v kontekstu raziskovanja migracij (research programme • 01. januar 2013 - 31. december 2022)
Trans-making – Umetnost / kultura / ekonomija za demokratizacijo družbe. Raziskovanje ustvarjanja krajev alternativnih narativov (mednarodni_raziskovalni • 01. januar 2017 - 31. december 2020)
Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega izseljenstva (1945–1991) (temeljni_raziskovalni • 01. maj 2017 - 30. april 2020)
OUT SIDE IN – Vključujoče izobraževanje za odrasle begunce (mednarodni • 01. september 2015 - 01. avgust 2018)
EDUKA – vzgajati k različnosti (mednarodni • 01. oktober 2011 - 30. september 2014)