Marijanca Ajša Vižintin, PhD
PhD in Education, Research Associate, Assistant Professor

+386 1 470 64 88, +386 40 620 354

marijanca-ajsa.vizintin@zrc-sazu.si


Links


Marijanca Ajša Vižintin is research fellow at the Slovenian Migration Institute ZRC SAZU. Her main research and study interests are the inclusion of migrant students in Slovenian school system and the development of an intercultural education model. Her research subjects also include Slovenian emigration to Germany and Bosnia and Herzegovina. Marijanca Ajša Vižintin was awarded the ZRC Silver Award in 2014 for her PhD thesis “The Inclusion of Immigrant Children of the First Generation and Intercultural Dialogue in Slovene Primary Schoolsˮ. She is involved in a number of domestic and international projects on migration-related issues, she actively participates at Slovenian and international conferences (Austria, Bosnia and Herzegovina, Kingdom of Bahrain, Croatia, Italy, Germany, Hungary, Sweden), and coordinates the national programme »Only (with) others are we« (2016-2021), https://lezdrugimismo.si/. She has published several scientific papers and a scientific monograph »Intercultural education: inclusion of migrant children« (2017). She was a co-editor of academic journal Dve domovini / Two Homelands in 2013–2014, http://twohomelands.zrc-sazu.si/. She is a visiting lecturer at the University of Stavanger, Norway (postgraduate international study programme EMMIR, European Master in Migration and Intercultural Relations). 

 

Employments: Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), Slovenian Migration Institute (2015-, 2011-2014), University of Nova Gorica, School of Humanities (2018–), Intercultural Institute (2015), University of Ljubljana, Faculty of Education, University of Nova Gorica, School of Humanities (2009-2011), DBB Hrpelje-Kozina Primary School (2003–2009).

Fields of interest: intercultural education, integration, inclusion, migrant children, intercultural dialogue, intercultural competence, Slovenian language as a second and foreign language, mother tongue(s) of immigrant children, reading promotion, Slovenian emigrants in Germany, Bosnia and Herzegovina, Slovenian emigrant cultural associations, remedial classes of Slovenian language and culture for Slovenian emigrants.

 

ZRC SAZU Silver Award for a top-level PhD in humanities, 2014

VIŽINTIN, Marijanca Ajša, 2022. The role of teachers in the successful integration and intercultural education of migrant children. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Vižintin, Marijanca Ajša, Kern, Boris, 2022. Začetni tečaj slovenščine in medkulturni dialog pri vključevanju otrok priseljencev [Integration of immigrant children in Slovenia: Intensive Slovenian language courses for beginners and possibilities for intercultural dialogue] . Dve domovini / Two Homelands 56, 131–148, DOI: https://doi.org/10.3986/dd.2022.2.10.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša, 2021. Začetki dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture v Nemčiji v 20. stoletju [The beginnings of mother tongue lessons of Slovenian language and culture in Germany in the twentieth century]. Dve domovini / Two Homelands 54, 189–204, DOI: https://doi.org/10.3986/dd.2021.2.14.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. 2019. Bosnian language lessons as the mother tongue of immigrants and their descendants in Slovenia [Dopolnilni pouk bosanskega jezika in kulture za bošnjaške priseljence in njihove potomce v Sloveniji]. V: ŠUŠKO, Dževada (ur.). Both Muslim and European: diasporic and migrant identities of Bosniaks (Muslim minorities, vol. 30). Leiden; Boston: Brill, 124–147, https://brill.com/edcollbook/title/54445.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. 2018. Developing intercultural education [Razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja]. Dve domovini / Two Homelands 47, 89–106, DOI: https://doi.org/10.3986/dd.2018.1.06.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. 2017. Medkulturna vzgoja in izobraževanje: vključevanje otrok priseljencev [Intercultural education: Inclusion of migrant children], Migracije 27. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2017.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. 2016. (Im)migrant and ethnic minority literature in education curricula in Slovenia [Priseljenska in manjšinska književnost v slovenskih učnih načrtih]. CLCWeb: comparative literature and culture 18/1,  http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol18/iss1/7/, doi: 10.7771/1481-4374.2763.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. 2016. Slovenski izseljenci in njihovi potomci v Nemčiji: dvajset let povezovanja slovenskih organizacij na posvetih [Slovenian emigrants and their descendants in Germany: twenty years of gatherings of the Slovenian organizations at conferences]. Dve domovini / Two Homelands 43, 157–170, DOI: https://doi.org/10.3986/dd.2016.1.13.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. 2015. Prepoznavanje kulturne mešanosti in sestavljene identitete znotraj državnih meja [The recognition of cultural mixedness and hyphenated identity inside state borders]. Annales, Series historia et sociologia 25/1, 211–222.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. 2015. Interculturality as a principle and the cooperation of school with the local environment [Medkulturnost kot pedagoško načelo in sodelovanje šole z okoljem]. V: RADOVAN, Marko, KOŚCIELNIAK, Marek (ur.). Learning and education in community: the role of schools and community organisations = Učenje in izobraževanje v skupnosti: vloga šole in skupnostnih organizacij. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts, 115–135.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. 2015. Otroci in dopolnilni pouk slovenščine v Bosni in Hercegovini: od jezika prednikov do jezika prihodnosti [Children and Slovenian language lessons in Bosnia and Herzegovina: from the language of ancestors to the language of the future]. V: ŽITNIK SERAFIN, Janja (ur.). Slovensko izseljenstvo v luči otroške izkušnje. 2., razširjena izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 157–173, DOI: https://doi.org/10.3986/9789612548469.    

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. 2014. Model medkulturne vzgoje in izobraževanja: za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev [The intercultural education model: for more successful inclusion of immigrant children]. Dve domovini / Two Homelands 40, 71–89.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša. 2014. Ambiente scolastico multiculturale: punto di partenza per lo sviluppo di un'educazione ed una formazione interculturale? [Večkulturno šolsko okolje: izhodišče za razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja?]. V: BOGATEC, Norina (ur.), ZUDIČ ANTONIČ, Nives (ur.). Educare alla diversità: ricerca comparativa interdisciplinare tra Italia e Slovenia (Eduka - Educare alla diversità / Vzgajati k različnosti / Educating for Diversity). Koper = Capodistria: Università del Litorale, Centro di ricerche scientifiche, Edizioni universitarie Annales, 125–149.

 

Link to Sicris

Only (with) others are we (aplikativni • 13. may 2016 - 30. september 2021)
OUT SIDE IN – Inclusive Adult Education for Refugees (mednarodni • 01. september 2015 - 01. august 2018)
Social, economic and cultural history of Slovenian emigration (1945–1991) (temeljni_raziskovalni • 01. may 2017 - 30. april 2020)
Trans-making – Art / culture / economy to democratize society. Research in placemaking for alternative narratives (mednarodni_raziskovalni • 01. january 2017 - 31. december 2020)
National and Cultural Identity of Slovenian Emigration in the Context of Migration Studies (research programme • 01. january 2013 - 31. december 2022)
EDUKA – Educating for Diversity (mednarodni • 01. october 2011 - 30. september 2014)