Opis

Otroštvo v slovenskem izseljenstvu sodi med manj raziskane izseljenske teme. Knjiga ga poskuša osvetliti z zornih kotov različnih znanstvenih disciplin. Izhajajoč iz mnogovrstnosti zgodovinskih in kulturoloških definicij otrok ter kategorij otrok v izseljenstvu, predstavljenih v prvem, uvodnem delu knjige, so avtorje zanimala predvsem tista vprašanja, ki se jih dosedanje študije izrazito površno dotikajo ali pa so v njih sploh v celoti spregledana. Tako so v drugem delu knjige najprej pogledali na otroštvo v izseljenstvu, kot se odraža v slovenski izseljenski književnosti in medmrežnih vsebinah. Tretji del knjige se osredotoča na doslej v veliki meri prezrte vidike otroštva v nekaterih posebnih izseljenskih situacijah. Avtorice v svojih poglavjih namreč raziskujejo intimno doživljajske migrantske izkušnje otrok aleksandrink, prisilno izseljenih otrok in otrok diplomatov. Četrti del knjige obravnava jugoslovansko skrb za otroke v slovenskem izseljenstvu v času med svetovnima vojnama, migracije otrok v jugoslovanskem prostoru ter skrb za otroke slovenskega porekla v Bosni in Hercegovini, njihovo učenje in ohranjanje slovenskega jezika.
 

Metodološko stičišče različnih disciplinarnih in avtorskih pristopov raziskave je predvsem v poskusu subjektivizacije predmeta obravnave, oprtem tudi na čim različnejša osebna pričevanja.

Kazalo vsebine

Predgovor k novi, razširjeni izdaji (Janja Žitnik Serafin)
1. DEL: DEFINICIJE IN UMESTITVE
Otroci v migracijskih kontekstih (Mirjam Milharčič Hladnik)
2. DEL: OTROCI V IZSELJENSKEM LEPOSLOVJU IN MEDMREŽNIH VSEBINAH
Otroštvo v izseljenstvu skozi prizmo izseljenske književnosti (Janja Žitnik Serafin)
Transnacionalne dinamike otrok in mladih potomcev slovenskih izseljencev na internetu (Jure Gombač)
3. DEL: OTROCI V SPECIFIČNIH IZSELJENSKIH SITUACIJAH
Migracije otrok aleksandrink od tridesetih do šestdesetih let 20. stoletja (Daša Koprivec)
Otroštvo, vojna in prisilne migracije (Urška Strle)
Otroci diplomatov v (re)socializacijskih turbulencah migracij (Marina Lukšič Hacin)
4. DEL: OTROCI V SLOVENSKEM IZSELJENSTVU IN JUGOSLAVIJA
Jugoslovanska skrb za slovensko izseljensko mladino med svetovnima vojnama (Marjan Drnovšek)
Slovenski otroci v migracijskih statistikah jugoslovanskega prostora: od migracij družin do »pionirskih« migracij (Damir Josipovič)
Otroci in dopolnilni pouk slovenščine v Bosni in Hercegovini: Od jezika prednikov do jezika prihodnosti (Marijanca Ajša Vižintin)
SLOVENIAN EMIGRATION IN THE LIGHT OF CHILDREN’S EXPERIENCE: SUMMARY
IZVLEČEK, KLJUČNE BESEDE
ABSTRACT, KEY WORDS
RECENZENTKE IN RECENZENTA
AVTORICE IN AVTORJI
IMENSKO KAZALO

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-844-5

Specifikacija

mehka vezava • 15 × 21 cm • 194 strani

Cena

15,00 EUR (redna)
12,00 EUR (klubska)