Le z drugimi smo

Opis

Uradna spletna stran projekta Le z drugimi smo

Program »Le z drugimi smo« se izvaja v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih sodelavcev«, ki ga financirajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije ter Evropski socialni sklad.

V programskem obdobju (2016-2021) izvajata Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU in Pedagoški Inštitut v sodelovanju z zunanjimi sodelavci pet BREZPLAČNIH 16-urnih profesionalnih usposabljanj: 1) Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev in slovenščina; 2) Ničelna toleranca do nasilja; 3) Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov; 4) Izzivi sodobne družbe v šoli in vrtcu; 5) Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi.

Cilj projekta »Le z drugimi smo« je usposobiti 10.000 strokovnih in vodstvenih delavcev na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih. Programi »Le z drugimi smo« se izvajajo na treh ravneh: 1) regijska usposabljanja po vsej Sloveniji (v vseh 12 statističnih regijah), 2) nacionalna usposabljanja v prostorih ZRC SAZU dvakrat letno, 3) usposabljanje celotnih vzgojiteljskih / učiteljskih / profesorskih zborov.

Program bo identificiral dobre prakse, obveščal javnost o rezultatih in njihovi povezanosti s Priporočili Evropskega parlamenta ter diseminiral uporabna gradiva med udeležence usposabljanj in v širšo javnost. Eden od ciljev projekta je tudi priprava javno dostopnih e-strokovnih in e-didaktičnih gradiv ter interaktivna e-učilnica na programski spletni strani.

 

Projektna zloženka


Ključne povezave