Dr. Kristina Toplak

dr. etnologije, prof. umetnostne zgodovine, znanstvena sodelavka, docentka+386(0)2/421 31 55

kristina.toplak@zrc-sazu.si


Povezave


Kristina Toplak raziskuje na področju migracij od leta 2003. Doktorirala je na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani in v okviru raziskovalnega dela opravila več daljših terenskih raziskav v Avstraliji, Argentini, Nemčiji, Sloveniji in na Norveškem. Kadar ni na terenu, deluje v pisarni Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Mariboru.

Od leta 2016 sodeluje z Oddelkom za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

V okviru raziskovalnega dela na inštitutu se ukvarja z migracijami kot kulturnim procesom, s povratnimi migracijami, z različnimi vidiki ustvarjalnega dela migrantov, z delovno mobilnostjo in mobilnostjo umetnikov. Svoje raziskovalne dosežke je doslej predstavila v obliki člankov in referatov na številnih domačih in mednarodnih konferencah. Kristina je odgovorna urednica znanstveno-strokovne revije AEMI Journal in področna urednica pri Novem Slovenskem biografskem leksikonu za področje izseljenstva. Je članica Slovenskega etnološkega društva, združenja KULA, European Association of Social Anthropologists (EASA), International Society for Ethnology and Folklore (SIEF) in združenja Society for Slovene Studies.

Področja delovanja: migracije, antropologija umetnosti, kulturna dediščina, kulturne spremembe, delovne migracije, delovna mobilnost, Slovenci v Argentini in v Avstraliji

TOPLAK, Kristina. 2021. Med ustvarjalnostjo in migracijami: biografski portret umetnice in begunke Bare Remec. Dve domovini: razprave o izseljenstvu. Št. 53, str. 45-61. https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/9530/8789, doi: 10.3986/dd.2021.1.04.

TOPLAK, Kristina. 2020. Jožica Paddle Ledinek. V: RATEJ, Mateja (ur.). Osebnosti slovenske medicine, (Zbirka Življenja in dela, ISSN 2385-9792, Biografske študije, 24, 17). 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, str. 179-189, portret.

TOPLAK, Kristina. 2019. Migracijski pojmovnik za mlade, (Zbirka Pojmovniki, knj. 11). 1. izd. Maribor: Aristej, 136 str., ilustr. Nagrada: Zlata hruška, 2020

TOPLAK, Kristina. 2018. The mobility of artists and culture professionals in the European Union. V: TOPLAK, Kristina (ur.), VAH JEVŠNIK, Mojca (ur.). Labour mobility in the EU, (Migracije, ISSN 1580-7401, 28). 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, str. 63-87, ilustr.

TOPLAK, Kristina. 2017. Artists' mobility in the EU: between opportunities and impediments. Dve domovini: razprave o izseljenstvu. 46, str. 71-85, http://twohomelands.zrc-sazu.si/uploads/articles/1507449912_Kristina_Toplak.pdf.

ŠUMI, Irena, TOPLAK, Cirila, TOPLAK, Kristina. 2016. From raw ideology to cooked legality : nation and citizenry in post-socialist Slovenia. Anthropological notebooks, ISSN 1408-032X. 22, no. 3, str. 125-143. http://www.drustvo-antropologov.si/AN/PDF/2016_3/Anthropological_Notebooks_XXII_3_Sumi.pdf.

VAH JEVŠNIK, Mojca, TOPLAK, Kristina. 2016. Država blaginje in njen vpliv na izseljevanje : primer Slovenije. Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285, 44, št. 264, str. 331-344, graf. prikazi.

ROGELJA, Nataša, TOPLAK, Kristina, VAH JEVŠNIK, Mojca, MLEKUŽ, Jernej. 2016. Napotitve delavcev iz Slovenije : nekatere specifike in problemi. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, ISSN 0353-6777. 44, str. 125-137, ilustr. http://twohomelands.zrc-sazu.si/uploads/issues/1520605197_DD_TH_44.pdf.

Povezava na Sicris