dr. etnologije, prof. umetnostne zgodovine, znanstvena sodelavka, docentka

Telefon:
+386(0)2/421 31 55
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Kristina Toplak raziskuje na področju migracij od leta 2003. Doktorirala je na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani in v okviru raziskovalnega dela opravila več daljših terenskih raziskav v Avstraliji, Argentini, Nemčiji, Sloveniji in na Norveškem. Kadar ni na terenu, deluje v pisarni Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Mariboru.

Od leta 2016 sodeluje kot strokovnjakinja iz prakse na področju etnologije na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

V okviru raziskovalnega dela na inštitutu se ukvarja z migracijami kot kulturnim procesom, s povratnimi migracijami, z različnimi vidiki ustvarjalnega dela migrantov, z delovno mobilnostjo in mobilnostjo umetnikov. Svoje raziskovalne dosežke je doslej predstavila v obliki člankov in referatov na številnih domačih in mednarodnih konferencah. Kristina je odgovorna urednica znanstveno-strokovne revije AEMI Journal in področna urednica pri Novem Slovenskem biografskem leksikonu za področje izseljenstva. Je članica Slovenskega etnološkega društva, združenja KULA, European Association of Social Anthropologists (EASA), International Society for Ethnology and Folklore (SIEF) in združenja Society for Slovene Studies.

Področja delovanja: migracije, antropologija umetnosti, kulturna dediščina, kulturne spremembe, delovne migracije, delovna mobilnost, Slovenci v Argentini in v Avstraliji

Izbrane publikacije

TOPLAK, Kristina. 2021. Med ustvarjalnostjo in migracijami: biografski portret umetnice in begunke Bare Remec. Dve domovini: razprave o izseljenstvu. Št. 53, str. 45-61. https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/9530/8789, doi: 10.3986/dd.2021.1.04.

TOPLAK, Kristina. 2020. Jožica Paddle Ledinek. V: RATEJ, Mateja (ur.). Osebnosti slovenske medicine, (Zbirka Življenja in dela, ISSN 2385-9792, Biografske študije, 24, 17). 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, str. 179-189, portret.

TOPLAK, Kristina. 2019. Migracijski pojmovnik za mlade, (Zbirka Pojmovniki, knj. 11). 1. izd. Maribor: Aristej, 136 str., ilustr. Nagrada: Zlata hruška, 2020

TOPLAK, Kristina. 2018. The mobility of artists and culture professionals in the European Union. V: TOPLAK, Kristina (ur.), VAH JEVŠNIK, Mojca (ur.). Labour mobility in the EU, (Migracije, ISSN 1580-7401, 28). 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, str. 63-87, ilustr.

TOPLAK, Kristina. 2017. Artists' mobility in the EU: between opportunities and impediments. Dve domovini: razprave o izseljenstvu. 46, str. 71-85, http://twohomelands.zrc-sazu.si/uploads/articles/1507449912_Kristina_Toplak.pdf.

ŠUMI, Irena, TOPLAK, Cirila, TOPLAK, Kristina. 2016. From raw ideology to cooked legality : nation and citizenry in post-socialist Slovenia. Anthropological notebooks, ISSN 1408-032X. 22, no. 3, str. 125-143. http://www.drustvo-antropologov.si/AN/PDF/2016_3/Anthropological_Notebooks_XXII_3_Sumi.pdf.

VAH JEVŠNIK, Mojca, TOPLAK, Kristina. 2016. Država blaginje in njen vpliv na izseljevanje : primer Slovenije. Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285, 44, št. 264, str. 331-344, graf. prikazi.

ROGELJA, Nataša, TOPLAK, Kristina, VAH JEVŠNIK, Mojca, MLEKUŽ, Jernej. 2016. Napotitve delavcev iz Slovenije : nekatere specifike in problemi. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, ISSN 0353-6777. 44, str. 125-137, ilustr. http://twohomelands.zrc-sazu.si/uploads/issues/1520605197_DD_TH_44.pdf.

Povezava na Sicris

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Enhancing the collection and analysis of national data on intra-EU posting (1 februar 202131 julij 2022)

Secure Mobility: Uncovering Gaps in the Social Protection of Posted Workers (1 januar 202130 junij 2022)

Made in YU: Kako so neljudje gor spravili Jugoslavijo (raziskovalni projekt • 1. januar 202031. december 2022)

DRIM (Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants) (mednarodni projekt • 1 januar 201730 junij 2019)

POOSH - Occupational Safety and Health of Posted Workers (mednarodni projekt • 1 januar 201731 december 2018)

Narodna in kulturna identiteta slovenskega izseljenstva v kontekstu raziskovanja migracij (raziskovalni program • 1. januar 201331. december 2022)

Naravna in kulturna dediščina (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

SEEMIG – Managing Migration and its Effects in SEE – Transnational Actions towards Evidence Based Strategies (mednarodni projekt • 1 junij 201230 november 2014)