Made in YU: Kako so neljudje gor spravili Jugoslavijo

Opis

Nacionalizem – ta trmasti globalni fenomen – je prisoten vsepovsod. Skriva se v ribjih konzervah, zabava se v družbi alkoholnih pijač in se vozi po cestah. Toda kljub znanstveni pozornosti, ki jo je bila vseprisotnost nacionalizma deležna v zadnjem času, ostaja materialnost nacionalizma stvar, o kateri se razpravlja le obrobno. Projekt preučuje nacionalizem v njegovi materialni pojavnosti, razsežnosti in vztrajnosti. Na eni strani sledi ponižnim stvarem, neopazno vtkanim v vsakodnevno življenje, in na drugi strani promiskuitetnim stvarem, ki neprestano stopajo v vedno nove gospodarske, politične, kulturne, tehnološke, umetniške idr. mreže in povezave. Pri tem se bomo osredotočili na enega od številnih nacionalnih projektov 20. stoletja, ki, ne glede na spremenjene politične konstelacije, v pomembni meri prav skozi stvari živi še danes – Jugoslavijo.

Pri ponovnem pisanju zgodovine Jugoslavije nam bo v pomoč brikolaž – sinteza različnih raziskovalnih metod (analiza različnih pisnih, ustnih, avdiovizualnih hiperbesedil, opazovanje z udeležbo, intervjuji, zbiranje spominov itd.) – ki je nasprotje konvencionalnemu strukturiranemu »planerskemu« pristopu.

Pomen projekta za znanost: a.) emancipacija v zgodovinopisju zamolčanih stvari pomeni rekonceptualizacijo zgodovinopisja; b) pretres pojma nacionalizem z vključitvijo stvari prinaša prevetritev študij nacij in nacionalizma; c) povezovanje različnih in nepovezanih pristopov k raziskovanju stvari ponuja opolnomočenje študij materialne kulture in drugih pristopov, ki preučujejo vlogo neljudi v družbenih procesih.