doktor znanosti na področju interkulturnih študijev, primerjalnih študij idej in kultur, geograf, etnolog

Telefon:
+386(0)1/4706 484
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Jernej Mlekuž ima (ne vedno po svoji volji in krivdi) težave s svojo disciplinarno identiteto, zato ga boste našli odetega v različna oblačila: etnolog, geograf, antropolog, kulturolog, zgodovinar, hidrolog.  Raziskovanje migracij najraje povezuje z banalnimi vidiki vsakdana: prehrano (npr. burekom ali kranjsko klobaso), materialno kulturo, časopisnim papirjem. Seveda pa ga zanima tudi še marsikaj drugega. Najbolj uživa na rečnih brzicah.

Področja delovanja: migracijske študije, družbena prostorskost, materialna kultura, medijski študiji, filozofija znanosti

Izbrane publikacije

I feel Kranjska klobasa: Kako je kranjska kobasica podignula slovensku naciju. Zagreb: Srednja Evropa, 2017.

Kranjsko klobasanje: Slovenska zgodovina, kot jo pišejo packe kranjske klobase na časopisnem papirju. Ljubljana: Beletrina, 2017.

Burek: A culinary metaphor. Budapest; New York: Central European University Press, 2015 (slovenski prevod knjige Burek.si!? Koncepti/recepti je izšel tudi v srbskem in albanskem prevodu).

Made in YU 2015. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2016 (sourednik)..

Venček domačih: Predmeti, Slovencem sveti. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2015 (urednik).

Going places: Slovenian women's stories on migration. Akron: University of Akron Press, 2014 (sourednik).

“We asked for workers. We got bureks instead.' The Meanings and Significance of the Burek in Slovenia.“ Ethnologia Europaea 47: 2, 2017.

“When the grease runs through the paper: On the consumption of ultragreasy bureks.“ V Food, power, and agency, ur. Jürgen Martschukat, Bryant Simon. London Bloomsbury, 2017, 169–190.

“Bosanci, čefurji, čapci and other burekalised creatures: Images of immigrants and their descendants in Slovenian media and popular culture.“ Citizens at heart? Perspectives on integration of refugees in the EU after the Yugoslav wars of succession, ur. Li Bennich-Björkman et al. Uppsala: Uppsala University. 2016, 69–85.

Povezava na Sicris

Vse publikacije (COBISS) >>