Prof. dr. Marina Lukšič Hacin

Doktorica sociologije, znanstvena svetnica, prof., predstojnica inštituta+386 1 470 64 86, +386 40 641 037

marina.luksic-hacin@zrc-sazu.siRed. prof. dr. Marina Lukšič Hacin je znanstvena svetnica in redna profesorica sociologije. Je predstojnica Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU in direktorica programa European Master in Migration and Intercultural Relations (EMMIR) na Fakulteti za humanistiko UNG. Predava na Univerzi v Novi Gorici, Univerzi v Ljubljani in Univerzi v Stavangerju (Norveška). Je odgovorna urednica mednarodne znanstvene revije Dve domovini / Two Homelands, http://twohomelands.zrc-sazu.si/.

Področja njenega raziskovalnega in pedagoškega dela so migracijske in etnične študije, multikulturalizem, identiteta in slovensko izseljenstvo.

Izbrani novejši članki:

LUKŠIČ-HACIN, Marina. Beg možganov od konca petdesetih do začetka devetdesetih let 20. stoletja s poudarkom na Sloveniji. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, 2020, št. 52, str. 113-129.

LUKŠIČ-HACIN, Marina. Političnost migracij po drugi svetovni vojni : od politike revanšizma do amnestije. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. 2019, št.50, str. 183-198.

LUKŠIČ-HACIN, Marina. Refugees as a part of the global socio-political-economic migration triangle of causality. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), et al. The disaster of European refugee policy : perspectives from the "Balkan route". Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 2018, str. 55-65.

LUKŠIČ-HACIN, Marina. Selitvena dinamika slovenskega prostora v zgodovinski perspektivi. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, 2018, št. 48, str. 55-72.

LUKŠIČ-HACIN, Marina. Sociologija mednarodnih selitev in njeni začetki v Sloveniji skozi tematizacije slovenskih izseljencev. V: ŽITNIK SERAFIN, Janja (ur.), KALC, Aleksej (ur.). Raziskovanje slovenskega izseljenstva : vidiki, pristopi, vsebine. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2017, str. 37-48.

LUKŠIČ-HACIN, Marina. Refugee flows and the complexity of social relations : the case of Slovenia. V: ZENNER, Hans-Peter (ur.), ŠELIH, Alenka (ur.). Human rights and refugees, (Nova acta Leopoldina, ISSN 0369-5034, Neue Folge, Nr. 415). Halle (Saale): Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina - Nationale Akademie der Wissenschaften; Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft. 2017, neue Folge, nr. 415, str. 31-37.

LUKŠIČ-HACIN, Marina. Theorizing the concept of multiculturalism through Taylor's 'politics of recognition'. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, 2016, št. 44, str. 79-91.

 

Monografije:

LUKŠIČ-HACIN, Marina. Zgodbe in pričevanja : Slovenci na Švedskem. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001.                                                                                    

LUKŠIČ-HACIN, Marina. Multikulturalizem in migracije, (Zbirka ZRC, 22). Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 1999.                                                                         

LUKŠIČ-HACIN, Marina. Ko tujina postane dom : resocializacija in narodna identiteta pri slovenskih izseljencih, (Zbirka Sophia, 1995, 7). Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1995.

 

Povezava na Sicris

Celotna bibliografija (Cobiss)

Narodna in kulturna identiteta slovenskega izseljenstva v kontekstu raziskovanja migracij (research programme • 01. januar 2013 - 31. december 2027)
Omilitev posledic bega možganov in krepitev mehanizma kroženja možganov (raziskovalni • 01. november 2019 - 31. oktober 2021)
Le z drugimi smo (aplikativni • 13. maj 2015 - 30. september 2021)
Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega izseljenstva (1945–1991) (temeljni_raziskovalni • 01. maj 2017 - 30. april 2020)