PhD in Sociology, Research Advisor, Associate Prof., Head of the Institute

Phone:
+386(0)1/4706 486
E-mail:
Research interests

Marina Lukšič-Hacin, senior research fellow and associate professor of Sociology, graduated in 1989 at the Faculty of Sociology, Political Science and Journalism (today Faculty of Social Sciences), University of Ljubljana. In 1994 she received her MA for the thesis Resocialisation and National Identity; analysis of emigration situations and in 1998 the PhD in Sociology for the thesis entitled Multiculturalism in Migration Situations. Case study: Swedish Multiculturalism and Slovenian Emigrants. Since 1989 she has been employed at the Institute for Slovenian Emigration Studies SRC SASA and since 1999 she has been the Head of the Institute. She has been a member of SRC SASA Board of directors since 2004. She is a member of consortium and a lecturer at the international postgraduate study MA Migration and Intercultural Relations.

Fields of work: multiculturalism, identity, ethnic studies, migration

Selected publications

LUKŠIČ-HACIN, Marina. Ko tujina postane dom : resocializacija in narodna identiteta pri slovenskih izseljencih (Zbirka Sophia, 1995, 7). Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1995.

Multikulturalizem in migracije (Zbirka ZRC, 22). Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 1999.

Zgodbe in pričevanja : Slovenci na Švedskem. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001.

Razseljevanje ljudi iz slovenskega etničnega prostora s poudarkom na življenju Slovencev na Švedskem. Teor. praksa, Jan.-Feb. 1999, vol. 36, no. 1, pp. 19-41.

Procesi resocializacije in etnična identiteta : primer Slovencev na Švedskem. Teor. praksa, April 1999, vol. 36, no. 2, pp. 274-289.

Multikulturalizem, mednarodne migracije in podedovane skupinske identifikacije: etničnost, rasa, spol. Dve domovini/Two Homelands, 2002, no. 15, pp. 33-50.

Vloga izseljenk za ohranjanje nacionalne identitete v kontekstih, ki jih konstituirajo patriarhalni odnosi in spolna dihotomija. Dve domovini/Two Homelands, 2003, no. 18, pp. 97-112.

Konceptualne dileme v razpravah o multikulturalizmu in globalizaciji. Dve domovini/Two Homelands, 2004, no. 19, pp. 107-120.

Izobraževanje v kontekstu švedskega multikulturalizma. Dve domovini/Two Homelands, 2005, no. 21, pp. 61-89.

Migracijska situacija v Evropi po drugi svetovni vojni in postopna (politična) usklajevanja med članicami EGS (EU). Dve domovini/Two Homelands, 2005, no. 22, pp. 129-148.

Link to Sicris