SEEMIG - Upravljanje z migracijami in njihovimi učinki v Jugovzhodni Evropi: transnacionalni ukrepi, ki vodijo k na podatkih temelječim strategijam

mednarodni projekt
Opis

SEEMIG stremi k boljšemu razumevanju in obravnavi dolgoročnih procesov na področju migracij, človeškega kapitala in demografskih procesov v Jugovzhodni Evropi, kakor tudi njihovih učinkov na trge dela ter nacionalna in regionalna gospodarstva. Glavni cilj projekta je omogočiti javnim administracijam, da bodo na podlagi podatkov in empiričnih raziskav lahko razvijale in uporabljale svoje politike in strategije.