Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
SEEMIG - Managing Migration and its Effects in SEE - Transnational Actions towards Evidence Based Strategies
Sodelavci:
, , ,
 
Trajanje:
1. junij 2012–30. november 2014
Šifra:
SEE/C/0006/4.1/X
Opis

SEEMIG stremi k boljšemu razumevanju in obravnavi dolgoročnih procesov na področju migracij, človeškega kapitala in demografskih procesov v Jugovzhodni Evropi, kakor tudi njihovih učinkov na trge dela ter nacionalna in regionalna gospodarstva. Glavni cilj projekta je omogočiti javnim administracijam, da bodo na podlagi podatkov in empiričnih raziskav lahko razvijale in uporabljale svoje politike in strategije.