Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
SEEMIG - Managing Migration and its Effects in SEE - Transnational Actions towards Evidence Based Strategies
Sodelavci:
, , ,
,
 
Trajanje:
1. junij 2012–30. november 2014
Šifra:
SEE/C/0006/4.1/X
Opis

SEEMIG stremi k boljšemu razumevanju in obravnavi dolgoročnih procesov na področju migracij, človeškega kapitala in demografskih procesov v Jugovzhodni Evropi, kakor tudi njihovih učinkov na trge dela ter nacionalna in regionalna gospodarstva. Glavni cilj projekta je omogočiti javnim administracijam, da bodo na podlagi podatkov in empiričnih raziskav lahko razvijale in uporabljale svoje politike in strategije.

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Uprava okrožja Montana, Bolgarija • Svet okrožja Harghita, Romunija • Inštitut za ekonomska raziskovanja, Slovenija • Inštitut za informatiko in statistiko, Slovaška • Inštitut za družbene vede, Srbija • Mariborska razvojna agencija, Slovenija • Občina Kanjiža, Srbija • Občina Pécs, Madžarska • Občina Stântu Gheorghe, Romunija • Nacionalni statistični inštitut Republike Bolgarije, Bolgarija • Šola za loklani razvoj, Univerza Trento, Italija • Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenija • Statistični urad Republike Srbije, Srbija • Romunski inštitut za raziskave narodnih manjšin, Romunija • Mestni svet Turčianske Teplice, Slovaška • Univerza na Dunaju - Oddelek za geografijo in regionalne raziskave, Avstrija