Doktorica znanosti, znanstvena sodelavka, docentka

Telefon:
+386(0)1/4706 487
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Mojca Vah Jevšnik je diplomirala iz sociologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, pridobila magisterij iz migracij in medkulturnih odnosov na Univerzi v Novi Gorici in doktorat iz socialnega dela na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani.  Od leta 2007 je zaposlena na ISIM, kjer sodeluje pri številnih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih. Je koordinatorica mednarodnega podiplomskega študijskega programa European Master in Migration and Intercultural Relations (EMMIR, Erasmus Mundus) na Univerzi v Novi Gorici.

Področja delovanja:  delovne migracije, migracijske politike, socialne politike, država blaginje, globalne verige skrbi, migracije in rekrutacija zdravstvenih in skrbstvenih delavcev, migracije humanitarnih delavcev

Izbrane publikacije

VAH JEVŠNIK, Mojca. Migration of healthcare workers to the UK and Norway : implications of global care chains for the welfare state regimes : doctoral dissertation. Ljubljana: [M. Vah Jevšnik], 2016. 248 str., ilustr.

VAH JEVŠNIK, Mojca, TOPLAK, Kristina. The impact of welfare generosity on emigration : the case of Slovenia. In: FALTʼAN, Lʼubomír (ur.). Cross-border migration and its implications for the Central European area : [edited by Lʼubomír Faltʼan]. Bratislava: [Slovak Committee for UNESCO MOST Programme: Institute for Sociology of the Slovak Academy of Sciences], 2015, str. 130-146.

VAH JEVŠNIK, Mojca. Migration, social policy and social work : introduction to the thematic section. Dve domovini / Two Homelands, 2011, 34: 79-83. [COBISS.SI-ID 33253677]

VAH JEVŠNIK, Mojca, LUKŠIČ-HACIN, Marina. Theorising immigrant/ethnic entrepreneurship in the context of welfare states. Migracijske i etničke teme, 2011, 27 (2): 249-261. [COBISS.SI-ID 33347117]

VAH JEVŠNIK, Mojca. Medkulturna vzgoja in izobraževanje v vrtcu in v prvem triletju osnovne šole = Intercultural education in kindergarten and the first three years of primary school. Revija za elementarno izobraževanje, 2010, 3 (2/3): 133-141. [COBISS.SI-ID 255061760]

VAH JEVŠNIK, Mojca, LUKŠIČ-HACIN, Marina. Contemporary implications of multiculturalism policies for European welfare states. Dve domovini / Two Homelands, 2008, 28: 7-21. [COBISS.SI-ID 28935469]

VAH JEVŠNIK, Mojca. Migrating to do good : expatriate development workers and nation-state building : master's thesis. Nova Gorica: [M. Vah], 2008. VI, 71 str. [COBISS.SI-ID 962555]

VAH JEVŠNIK, Mojca, TOPLAK, Kristina. Foresight as a method in migration studies. Dve domovini, ISSN 0353-6777. [Tiskana izd.], 2014, [Št.] 40, str. 139-146.

VAH JEVŠNIK, Mojca, MLEKUŽ, Jernej (urednik). Building peace for a living : expatriate development workers in Kosovo, (Migracije, 18). Ljubljana: ZRC Publishing: = Založba ZRC, 2009. 112 str., ilustr.

VAH JEVŠNIK, Mojca, TOPLAK, Kristina. Migracije, etnična/kulturna raznolikost in medkulturni dialog kot pomembne tematike izobraževanja za trajnostni razvoj. IB revija, ISSN 1318-2803. [Slovenska izd.], 2011, letn. 45, št. 1/2, str. 39-44.

VAH JEVŠNIK, Mojca, LUKŠIČ-HACIN, Marina. Contemporary implications of multiculturalism policies for European welfare states. Dve domovini, ISSN 0353-6777. [Tiskana izd.], 2008, [Št.] 28, str. 7-21.

VAH JEVŠNIK, Mojca. Migration, social policy and social work : introduction to the thematic section. Dve domovini, ISSN 0353-6777. [Tiskana izd.], 2011, [Št] 34, str. 79-83.

VAH JEVŠNIK, Mojca. Novi transnacionalni družbeni prostori : vpliv transnacionalizacije kraja na spreminjanje habitata pomenov : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Vah], 2005. 76, [11] f., ilustr.

Povezava na Sicris