Dr. Mojca Vah Jevšnik

Doktorica znanosti, znanstvena sodelavka, docentka+386 1 470 64 87

mojca.vah@zrc-sazu.si


Povezave


Mojca Vah Jevšnik je doktorica socialnega dela, magistra migracij in univ. dipl. sociologinja. Njena področja raziskovanja so: delovne migracije, socialna politika, država blaginje in socialna zaščita diaspore. Zanimajo jo predvsem delovne migracije ljudi, ki nudijo oskrbo (care) na različnih področjih, t.j. migracije zdravstvenih in skrbstvenih delavcev/delavk, humanitarnih delavcev/delavk in socialnih delavcev/delavk. Trenutno sodeluje pri evropskih projektih o napotovanju delavcev znotraj EU, pri čemer se posveča predvsem problematiki socialne zaščite, varnosti in zdravja pri opravljanju čezmejnega dela.      

 

Mednarodni projekti (izbor):

Vah Jevšnik, Mojca, Cukut Krilić, Sanja. Diaspora policies, consular services and social protection for Slovenian citizens abroad. V: Lafleur, Jean-Michel (ur.), Vintila, Daniela (ur.). Migration and social protection in Europe and beyond. Vol. 2, Comparing consular services and diaspora policies. Cham: Springer, 2020, str. 441-456. IMISCOE Research Series:  https://www.springer.com/gp/book/9783030512446

Vah Jevšnik, Mojca. Welfare Considerations Underpinning Healthcare Workers’ Decision about Migration: The Case of Slovenia. V: Ryndyk, Oleksandr (ur.), Suter, Brigitte (ur.), Odden, Gunhild (ur.). Migration to and from Welfare States. Lived Experiences of the Welfare-Migration Nexus in a Globalised World. Cham: Springer, 2021 (v tisku). IMISCOE Research Series: https://www.springer.com/gp/book/9783030676148

Vah Jevšnik, Mojca. The ethical dimension of healthcare worker mobility. In: TOPLAK, Kristina (ur.), VAH JEVŠNIK, Mojca (ur.). Labour mobility in the EU. 1st ed. Ljubljana: ZRC SAZU Publishing, 2018., str. 39-59. Migracije, 28.

VAH JEVŠNIK, Mojca, ROGELJA, Nataša. Occupational safety and health in transnational workplaces: the case of posted workers. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. 2018, [No.] 48, str. 23-36.

VAH JEVŠNIK, Mojca, TOPLAK, Kristina. The impact of welfare generosity on emigration: the case of Slovenia. V: FALTʼAN, Lʼubomír (ur.). Cross-border migration and its implications for the Central European area. Bratislava: Slovak Committee for UNESCO MOST Programme: Institute for Sociology of the Slovak Academy of Sciences, 2015, str. 130-146.

Povezava na Sicris