asistentka, magistrica socialne in kulturne antropologije

Telefon:
+386 (0)1/4706 463
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Špela Kastelic je diplomirala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer je na Katedri za kulturologijo študij zaključila na temo islamske mitologije in evropske umetnosti. Magistrski študij socialne in kulturne antropologije je opravila v okviru mednarodnega skupnega študijskega programa Kreol in leta 2015 magistrirala iz antropologije popularnih kultur.