Mag. Špela Kastelic

asistentka, magistrica socialne in kulturne antropologije+386 1 470 64 63

spela.kastelic@zrc-sazu.siŠpela Kastelic je leta 2015 magistrirala iz antropologije popularnih kultur (Fakulteta za etnografijo in kulturno antropologijo, Univerza v Ljubljani – program KREOL). V času študija je bila na študentskih izmenjavah v Španiji ter na Švedskem ter opravljala študijsko prakso ter raziskovalni teren v Barceloni. Med leti 2011 in 2016 je kot strokovna sodelavka delala v različnih NVO na področju zagovorništva, kulture, mladine. Več let je kot prostovoljka nudila učno pomoč za migrante ter prosilce za azil v Ljubljani. Med leti 2015 in 2016 je v okviru misije UNHCR/PiC na JV slovensko-hrvaški meji delovala kot informacijska terenska sodelavka na področju zaščite. Od novembra 2016 je kot strokovno-raziskovalna asistentka zaposlena na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije. Kot tehnična strokovnjakinja, strokovnjakinja za diseminacijo ter vodja projektov deluje predvsem na mednarodnih projektih (Interreg, Amif, Erasmus+), osredotočenih na vprašanja migracij, varstva okolja in vključevanja migrantov. V okviru inštituta je delovala tudi kot sourednica strokovno-znanstvene revije AEMI Journal.

Od leta 2017 je vpisana na Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja (Univerza v Ljubljani). Polje njene doktorske raziskave so podnebne spremembe, podnebna ranljivost in migracije. V okviru doktorskega študija se je udeležila EDGE mednarodne poletne šole na temo okoljskih sprememb in migracij, ki jo je organiziral HUGO Observatory, Univerza v Liègu.

Področja delovanja: prisilne migracije, begunci, vključevanje priseljencev, podnebne spremembe, ranljivost, okoljsko in podnebno razseljevanje

KASTELIC, Špela, ZAVRATNIK, Simona. 2022. Podnebna ranljivost : koncept, ki naslavlja globalno periferijo?. V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.), KANJUO-MRČELA, Aleksandra (ur.), KUHAR, Roman (ur.). Socio-ekološka transformacija : Slovensko sociološko srečanje : Ljubljana, 4. in 5. november 2022. Elektronska izd. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2022. Str. 127-131. https://www.sociolosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2022/11/SSD-ZBORNIK-PRISPEVKOV-22-WEB-OK.pdf

KASTELIC, Špela. 2020. Razmislek o konceptu podnebnih migracij. Časopis za kritiko znanosti, letn. 48, št. 279, str. 159-178.

KASTELIC, Špela. 2020. Wrażliwość społeczna i adaptacja jako perspektywa migracji wywołanej klimatem = Social vulnerability and adaptation as a perspective of climate-induced migration. The Polish migration review, [no.] 6, str. 44-55

KASTELIC, Špela (avtor, urednik), BEZNEC, Barbara (avtor, urednik), GOMBAČ, Jure (avtor, urednik). 2020. Zaključna publikacija Urban diversity. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. https://doi.org/10.3986/9789610504528

 

 

Prevajanje kulturnega jezika za vključevanje migrantov - TOCL (01. april 2022 - 31. marec 2024)
Opolnomočenje migrantov za aktivno predstavništvo v skupnosti - EMBRACE (01. januar 2022 - 31. december 2023)
Razvoj vključujočih poti za integracijo žensk migrantk - ENGAGE (01. februar 2021 - 31. marec 2023)
FISHERCOAST: Obalne spremembe in dobrobit ribičev – sinteza perspektiv iz Indije in Evrope (mednarodni • 01. januar 2019 - 30. junij 2022)
BEST – Spodbujanje podjetniških veščin kot orodje za vključevanje migrantov na trg dela (aplikativni • 01. februar 2019 - 31. julij 2021)
PandPAS (mednarodni • 01. december 2017 - 30. november 2019)
URBAN DIVERSITY (Urbana raznolikost) (mednarodni • 01. maj 2017 - 30. april 2020)
Le z drugimi smo (aplikativni • 13. maj 2015 - 30. september 2021)