Prevajanje kulturnega jezika za vključevanje migrantov - TOCL

Osnovni Podatki

Opis

Kulturna vzgoja nosi poglavitno vlogo pri družbenem vključevanju migrantov. Ne le, da migrantom pomaga pri spopadanju z marginalizacijo, ampak jim tudi omogoča boljše razumevanje kulture družbe, v katero so se preselili.

Projekt TOCL - Prevajanje kulturnega jezika prepoznava potrebo po izobraževanju migrantskih skupnosti o posebnostih kulturnih prvin preko učenja jezika držav sprejema.

Metoda prevajanja kulture je inovativni pristop izobraževanja migrantov o kulturnih vsebinah države sprejema. Cilj metode je razviti učni načrt kulturnega usposabljanja, ki ga bodo uporabljali migranti in strokovnjaki na področju jezikovnega izobraževanja. Učni načrt bo vseboval kulturno gradivo (zgodbe, pesmi, recepte, šale, pregovore) iz držav projektnih partnerjev, ki bo prevedeno v angleščino, francoščino in arabščino.

Glavni rezultat projekta je interaktivna učna platforma, ki bo delovala kot okolje za usposabljanje in vsebovala TOCL učni načrt ter prevedeno kulturno gradivo. Ta odprta platforma bo omogočala prost dostop do gradiv za izobraževalce in migrante širom Evropske unije. Namenjena je vsem, ki bi radi ocenili svoje znanje jezika in nadaljevali svoje izobraževanje.