EDUKA – vzgajati k različnosti

Opis

Spletna stran projekta

Projekt EDUKA je namenjen promociji medkulturnih vrednot kot temeljev oblikovanja in razvijanja odnosov v večetnični in večjezikovni družbi. Namen projekta EDUKA je ustvariti znanje in orodja (didaktično in informativno gradivo, priročnike, publikacije, igre itd.) za vzgajanje k različnosti in medkulturnosti v šolskem in univerzitetnem okolju ter jih posredovati predvsem mladim in učnemu kadru na vseh stopnjah izobraževanja.

Cilj: Izboljšati sisteme komuniciranja ter socialno in kulturno sodelovanje, zadovoljiti vedno večje povpraševanje prebivalcev po boljših vzajemnih storitvah in poznavanju ter odpraviti obstoječe zgodovinske, kulturne in socialne ovire.

*Trajanje projekta je bilo podaljšano do 30. 4. 2015


Tip
Projekt

Tip projekta
mednarodni projekt

Prenesi