doktorica literarnih znanosti, znanstvena svetnica

Telefon:
+386(0)1/4706463
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Janja Žitnik Serafin je leta 1981 diplomirala iz angleškega in nemškega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1989 magistrirala iz ameriške književnosti in leta 1992 doktorirala iz literarnih znanosti. Od leta 1982 je redno zaposlena na ZRC SAZU, v letih 1982–85 kot strokovna delavka na Inštitutu za slovenski jezik, od 1985 dalje pa kot raziskovalka na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije.

Od leta 1993 je vodja raziskovalnih projektov. V letih 1992–94 je bila predstojnica Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, 1994-2016 članica Znanstvenega sveta Inštituta (2008-2016 predsednica), 1999-2016 tudi članica Znanstvenega sveta ZRC SAZU (2008-2016 podpredsednica). V letih 1996–2000 je bila glavna urednica znanstvene revije Dve domovini/Two Homelands (od ustanovitve 1990 je članica uredniškega odbora). Od ustanovitve leta 2001 do 2008 je bila glavna urednica znanstvene monografske zbirke Migracije. S predavanji, samostojnimi predmeti in kot somentorica je sodelovala oziroma sodeluje v podiplomskih študijskih programih Oddelka za slavistiko in Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Fakultete za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici. Od 2013 je vodja raziskovalnega programa Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije.

Področja delovanja: slovensko izseljenstvo, priseljenstvo v Sloveniji, literarna in kulturna zgodovina izseljenstva/priseljenstva

Izbrane publikacije

ŽITNIK SERAFIN, Janja. Louis Adamič in sodobniki: 1948-1951. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede: = Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis II: Philologia et litterae, 1992, 214 str.

--- . Pero in politika: zadnja leta Louisa Adamiča. V Ljubljani: Slovenska matica, 1993, 187 str.

--- . Orel in korenine med "brušenjem" in cenzuro (Zbirka ZRC, 6). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1995, 242 str.

--- . Pogovori o Louisu Adamiču. Ljubljana: Prešernova družba, 1995, 197 str.

---   (ur. s sodelovanjem Helge Glušič). Slovenska izseljenska književnost. Ljubljana: ZRC: Rokus, 1999, zv. 1: 400 str., zv. 2: 484 str., zv. 3: 407 str.

--- . Statistical facts are human fates: Unequal citizens in Slovenia. Journal of Ethnic and Migration Studies, Jan. 2008, vol. 34, no. 1, str. [77]–94.

--- . Večkulturna Slovenija: Položaj migrantske književnosti in kulture v slovenskem prostoru (Migracije, 15). Ljubljana: ZRC, ZRC SAZU, 2008, 314 str.

--- . Bridges and Walls: Slovenian Multiethnic Literature and Culture. Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang, 2012, 376 str.

---   (ur.). Priseljevanje in društveno delovanje Slovencev v drugih delih jugoslovanskega prostora: Zgodovinski oris in sedanjost. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014, 264 str.

---   (ur). Slovensko izseljenstvo v luči otroške izkušnje. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015, 193 str.

 

Povezava na Sicris

Vse publikacije (COBISS) >>

Raziskovalna področja

Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390 

Priznanja in nagrade

Zlati znak ZRC za pomembne raziskovalne dosežke na področju slovenske izseljenske književnosti, 2012; Nagrada dr. Slavka Zoreta za prispevek na področju mirovnih študij, 1983