OUT SIDE IN – Vključujoče izobraževanje za odrasle begunce

Opis

V letu 2015 smo bili priče novi visoki številki beguncev v Evropi. Družbe sprejema pogosto kažejo utrjevanje stereotipov in predsodkov do beguncev, kar resno ogroža socialno integracijo beguncev in pušča večinsko družbo nepripravljeno za medkulturno sobivanje in inkluzivne odnose.

Projekt OUT-SIDE-IN je namenjen usposabljanju učiteljev-multiplikatorjev za vključevanje beguncev v izobraževanje odraslih in ponuja nove možnosti komuniciranja in sobivanja v smeri mehčanja predsodkov in spodbujanja spoštovanja različnih perspektiv v današnjih družbah priseljevanja. Z 9 partnerji v 6 državah bo projekt za ciljne skupine pripravil analizo potreb; za učne skupine beguncev bo razvil in preizkusil učna gradiva in metode; usposobil in podprl bo 150 učiteljev multiplikatorjev za trajno implementacijo učnih gradiv in metod; vse rezultate projekta pa bo tudi objavil na spletni strani projekta za prosto uporabo.

Out-Side-In omogoča pridobitev gradiv, ki usposobijo zaposlene v izobraževalnih institucijah za inkluzivno poučevanje in učenje z ustvarjalnimi metodami ter moderiranje učnih skupin z begunci; zvišuje stopnjo zavedanja o različnih perspektivah in razumevanjih med večinsko družbo in begunci; zmanjšuje predsodke in ponuja nove oblike odnosov med begunci in večinskim prebivalstvom; ter ponuja možnosti za participacijo in učenje beguncev v bolj inkluzivnih družbah.