Telefon:
+386(0)1/4706 466
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Maja Gostič je študirala psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V okviru zadnjega leta magistrskega študija je opravila raziskovalno prakso v Belgiji (Center for Social and Cultural Psychology, University of Leuven) in magistrirala leta 2016. Oktobra 2017 se je vpisala na interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje na Univerzi v Ljubljani. Izbrala je področje Družboslovna metodologija in se kot mlada raziskovalka zaposlila na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije v okviru ZRC SAZU. Pod mentorstvom dr. Jerneja Mlekuža pripravlja doktorsko nalogo, kjer se osredotoča na populacijo mladih Slovencev v izseljenstvu.