Mag. Maja Gostič


+386 1 470 64 66

maja.gostic@zrc-sazu.si
Maja Gostič je študirala psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in psihoterapevtsko smer transakcijska analiza na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje (IPSA). V okviru zadnjega leta magistrskega študija je opravila raziskovalno prakso v Belgiji (Center for Social and Cultural Psychology, University of Leuven) in magistrirala leta 2016. Oktobra 2017 se je vpisala na interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje na Univerzi v Ljubljani. Izbrala je področje Družboslovna metodologija in se kot mlada raziskovalka zaposlila na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije v okviru ZRC SAZU, kjer sodeluje na različnih projektih (LZDS, EMMIR). V svoji doktorski disertaciji se posveča konceptu intimnosti v zvezah na daljavo v družbah pozne moderne. Na IPSI je leta 2019 zaključila napredni trening transakcijske analize TA-202, trening čuječnosti in 1. stopnjo EMDR. Je članica strokovne delovne skupine z delo z begunci pod okriljem Slovenske krovne zveze za psihoterapijo.

Področja delovanja: družboslovna metodologija, psihosocialna podpora, svetovanje in psihoterapija, družbene manjšine, integracija

 

Povezava na Sicris

Vse publikacije (COBISS) >>

GOSTIČ, Maja. Izkušnje bivanja in dela sodobnih slovenskih izseljencev v Avstriji in Nemčiji. Dve domovini / Two Homelands 50, 2019, str. 217-326. [COBISS.SI-ID 44898861].