Telefon:
+386(0)1/4706 466
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Maja Gostič je študirala psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in psihoterapevtsko smer transakcijska analiza na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje (IPSA). V okviru zadnjega leta magistrskega študija je opravila raziskovalno prakso v Belgiji (Center for Social and Cultural Psychology, University of Leuven) in magistrirala leta 2016. Oktobra 2017 se je vpisala na interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje na Univerzi v Ljubljani. Izbrala je področje Družboslovna metodologija in se kot mlada raziskovalka zaposlila na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije v okviru ZRC SAZU, kjer sodeluje na različnih projektih (LZDS, EMMIR). V svoji doktorski disertaciji se posveča konceptu intimnosti v zvezah na daljavo v družbah pozne moderne. Na IPSI je leta 2019 zaključila napredni trening transakcijske analize TA-202, trening čuječnosti in 1. stopnjo EMDR. Je članica mednarodnega uredniškega odbora strokovno-znanstvene revije AEMI Journal združenja Association of European Migration Institutions (Aalborg, Danska), organizacijskega odbora simpozija mladih raziskovalk in raziskovalcev na začetku znanstvene poti in strokovne delovne skupine za begunce pod okriljem Slovenske krovne zveze za psihoterapijo.

Področja delovanja: družboslovna metodologija, psihosocialna podpora, svetovanje in psihoterapija, družbene manjšine, integracija

 

Povezava na Sicris

Vse publikacije (COBISS) >>

Izbrane publikacije

GOSTIČ, Maja. Izkušnje bivanja in dela sodobnih slovenskih izseljencev v Avstriji in Nemčiji. Dve domovini / Two Homelands 50, 2019, str. 217-326. [COBISS.SI-ID 44898861].