Telefon:
+386 (0)1/4706 453
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Lucija Klun je magistrirala iz sociologije kulture na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, v letu 2019 pa je pričela z doktorskim študijem socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. V času študija je sodelovala v številnih projektih, namenjenih preučevanju inkluzivnosti vzgojno-izobraževalnega polja, predvsem v razmerju do družbenih manjšin. V okviru magistrskega dela se je ukvarjala z govorno-jezikovnimi dispozicijami otrok, diskurzivno marginalizacijo in reprodukcijo družbene neenakosti. Pod mentorstvom dr. Jureta Gombača nadaljuje z raziskovanjem mehanizmov socialnega izključevanja/vključevanja otrok iz marginaliziranih družbenih skupin v sistemih vzgoje, izobraževanja in socialnega varstva, s fokusom na družinah in otrocih z izkušnjo migracije. 

Področja delovanja: migracije, družbene manjšine, sociologija izobraževanja, sociologija otroštva, socialna pedagogika

Izbrane publikacije

KLUN, Lucija. Narativna neenakost in govorno-jezikovni razvoj otrok = Narrative inequality and language and speech development in children. Socialna pedagogika, ISSN 1408-2942, jul. 2019, letn. 23, št. 1/2, str. 65-92