Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
URGENT – Urban Re-Generation: European Network of Towns
Sodelavci:
 
Trajanje:
1. september 2016–31. avgust 2018
Opis

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU, je opazovalec na projektu URGENT – Urban Re-Generation: European Network of Towns, ki ga koordinira ALDA – Evropsko združenje za lokalno demokracijo iz Strasbourga.

V današnji Evropi dosegamo zaskrbljujoče ravni urbane razdrobljenosti, neenakosti in strukturne družbeno-prostorske razdelitve v naših mestih, ki podpihujejo ekstremizem in radikalizacijo. Najranljivejši ljudje so se pogosto primorani preseljevati v ogrožena in manj razvita območja, kjer se socialna izključenost in pomanjkanje navadno prekrivata z večetničnostjo, to pa dalje izpodbija socialno kohezijo. Zaradi vse večje marginalizacije in stigmatizacije, so ta območja in njihovi prebivalci vse bolj potisnjeni v začaran krog revščine.

V tem vidiku je namen projekta URGENT boj proti naraščajočemu strahu pred priseljevanjem, ki hrani evroskeptično držo. S tem se bo projekt spoprijel z uporabo pristopa od spodaj navzgor, s čimer želi dvigniti lokalno zavest o nujnosti ustanavljanja novih povezav med prebivalci marginaliziranih sosesk in tistimi, ki prebivajo v osrednjih predelih.

So-opazovalec na projektu je Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.
 

Ključne povezave

Partnerji

SSIIM Unesco Chair, Università IUAV di Venezia, Venice, Italy • Local Democracy Agency Mostar, Mostar, Bosnia and Herzegovina • Association of Albanian Municipalities, Albania • SPES – Associazione Promozione e Solidarietà, Roma, Italy • Local Councils’ Association, Marsa, Malta • Fundación Privada Indera, Barcelona, Spain • Municipality of Kumanovo, Kumanovo, Republic of Macedonia • European Grouping of Territorial Cooperation Amphictyony, Athens, Greece • Kallipolis, Trieste, Italy • Rede DLBC Lisboa, Lisbon, Portugal • City of Strasbourg, Strasbourg, France • Municipality of Novo Mesto

Finančni vir

Evropska komisija – Izvajalska agencija za izobraževanje, Europe for Citizens Program – Strand 2: Democratic engagement and civic participation – Measure 2.2: Network of Towns