Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
URGENT – Urban Re-Generation: European Network of Towns
Sodelavci:
 
Trajanje:
1. september 2016–31. avgust 2018
Opis

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU, je opazovalec na projektu URGENT – Urban Re-Generation: European Network of Towns, ki ga koordinira ALDA – Evropsko združenje za lokalno demokracijo iz Strasbourga.

V današnji Evropi dosegamo zaskrbljujoče ravni urbane razdrobljenosti, neenakosti in strukturne družbeno-prostorske razdelitve v naših mestih, ki podpihujejo ekstremizem in radikalizacijo. Najranljivejši ljudje so se pogosto primorani preseljevati v ogrožena in manj razvita območja, kjer se socialna izključenost in pomanjkanje navadno prekrivata z večetničnostjo, to pa dalje izpodbija socialno kohezijo. Zaradi vse večje marginalizacije in stigmatizacije, so ta območja in njihovi prebivalci vse bolj potisnjeni v začaran krog revščine.

V tem vidiku je namen projekta URGENT boj proti naraščajočemu strahu pred priseljevanjem, ki hrani evroskeptično držo. S tem se bo projekt spoprijel z uporabo pristopa od spodaj navzgor, s čimer želi dvigniti lokalno zavest o nujnosti ustanavljanja novih povezav med prebivalci marginaliziranih sosesk in tistimi, ki prebivajo v osrednjih predelih.

So-opazovalec na projektu je Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.