Burek.si?!. Koncepti, recept

Avtor: Jernej Mlekuž
Leto: 2008


Glavni junak knjige je burekov več. Burekov več? Burekov več predstavlja tisti del bureka, ki je podvržen simbolnemu, konstruiran s diskurzi: vse, kar obstaja na, v, ob bureku in je več od brezpogojnega bureka – bureka kot enodimenzionalnega polnila želodca. Burekov več je v prvi vrsti razumljen kot produkt označevanja, torej pomenov, v katere pa so na številne, kompleksne načine investirana oblastna razmerja. O tem pajdaštvu označevanja in oblastnih razmerij nam jasno govori verjetno najbolj prepoznaven »slovenski« grafit: »Burek, nein danke!« Burek v tej sintagmi, ki povzema (pre)pogosti slovenski odnos do tujcev in tujega, označuje, konotira, stoji za nekaj drugega. In ta, ki to sintagmo izreka, že s tem ko jo izreka, kaže ali želi pokazati na svojo prednostno, nadrejeno pozicijo. Toda pri tej diskurzivni produkciji materialni in funkcionalni kontekst bureka ni nepomemben. V diskurzivno produkcijo (kompleks označevanja in oblastnih razmerij) je na številne načine vključeno nediskurzivno, materialno polje. S parafrazo Marxa, ljudje delajo svoj lastni burekov več, toda ne delajo ga, kakor bi se njim zljubilo, ne delajo ga v okoliščinah, ki so si jih sami izbrali.

Besedilo je razdeljeno na šest poglavij. V prvem poglavju z naslovom »Pred burekom« so zastavljena nekatera širša epistemološka vprašanja, ki jih postavlja preučevanje oziroma konceptualiziranje burekovega več. V drugem poglavju z naslovom »K bureku« so definirani in postavljeni okviri analize burkovega veča – torej nekakšen teoretski uvod k burekovi vrhnji stavbi oziroma k diskurzivni (pomenski in oblastni) produkciji burekovega več. Poglavje z naslovom »O bureku« analizira burek izjave nastale znotraj dveh diskurzov: diskurza o zdravem življenju in nacionalnega oziroma nacionalističnega diskurza. Sledi poglavje »Za burekom« – nekakšen povzetek, »(Ne)burekliteratura« in »Burekarhiv« – seznam vseh uporabljenih burek izjav.

Cena
naprodaj v knjigarni Azil


Ključne besede
burek
etnične skupine
etničnost
hrana
imigranti
kulturne razlike
narodna identiteta
nestrpnost
prehrambna kultura
prehrana
priseljenci
rasizem
Slovenci
Slovenija
socialna antropologija
sociologija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR