Naslov:
Enake možnosti v slovenski diplomaciji
Uredili:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Enake možnosti v slovenski diplomaciji so rezultat raziskovalnega projekta, ki sta ga izvedla Sektor za načrtovanje politik in raziskave na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije ter Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU. Avtorji prispevkov teoretično in empirično preučujejo enake možnosti v slovenski diplomaciji glede na spol in tudi druge dejavnike.

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelj

Ministrstvo za zunanje zadeve RS

ISBN

978-961-254-166-8

Specifikacija

mehka vezava • 16,5 × 23,5 cm • 108 strani