Naslov:
Going Places. Slovenian Women's Stories on Migration
Avtorja:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga pripoveduje trans-nacionalno in glokalno emocionalno pripoved o stoletju ženskih migracij iz majhne dežele v srednji Evropi na različne konce sveta: v Ameriko, Egipt, Italijo, Argentino, Romunijo, Belgijo. Predstavlja subjektivne migracijske izkušnje žensk kot izkušnje izgubljenih, spremenjenih, preoblikovanih osebnih, poklicnih, etničnih in, predvsem, spolnih identitet. Pripoved je sestavljena iz osebnih in družinskih korespondenc; iz intimnih pripovedi in izpovedi; iz osebnih dnevnikov in fotografij. Knjiga je slovenski prispevek h korpusu vednosti o migrantkah, ki jim je posebna raziskovalna pozornost posvečena šele zadnji dve desetletji, ko se je uveljavilo prepričanje, da so migracije spolno obeleženi procesi in da je potrebno poleg makro ekonomskih in političnih vzrokov razumeti tudi splet družinskih in prijateljskih vezi in mrež, znotraj katerih se sprejemajo usodne odločitve o selitvah.

S pomočjo življenjskih zgodb in z uporabo avto/biografskih virov so se študije migracij poučile o različnih vlogah, izkušnjah, položajih in obravnavah moških in žensk v migracijskih kontekstih v preteklosti in danes. Trans-disciplinarna uporaba avto/biografskih virov bogati študije migracij z globljim vpogledom v vloge, izkušnje, izzive in težave žensk in moških v migracijskih kontekstih. Knjiga vsebuje šest poglavij avtorjev, ki s svojimi angažiranimi raziskavami prispevajo k večjemu razumevanju migracijskih dinamik v preteklosti in danes tako v Evropi kot tudi v globalnem merilu.

Še ...

Jasna Čapo: GOING PLACES: SLOVENIAN WOMEN'S STORIES ON MIGRATION; Prikazi, Revija za sociologiju 44(2014), 2

Založnik

Akron University Press

ISBN

978-1-937378-71-4

Specifikacija

mehka vezava • 15,2 × 22,9 • 128 strani

Cena

19,47 EUR (redna); naprodaj v knjigarni Azil