Naslov:
Slovenska izseljenska književnost 2. Severna Amerika
Uredili:
Drugi avtorji:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Drugi zvezek je razdeljen na dva dela: v prvem je predstavljena književnost Slovencev v ZDA, drugi del pa obravnava slovenske pisce v Kanadi. Kakor v drugih zvezkih se tudi tu vsako poglavje začenja z zgodovinskim uvodom o izseljevanju Slovencev v ta del sveta, o njihovem povezovanju in kulturnem delovanju. Prvi del (ZDA) je razdeljen na štiri širša poglavja. V prvem je podan izčrpen pregled književnega dela Slovencev v ZDA do leta 1891; drugo poglavje vsebuje pregled književnosti »starih« slovenskih priseljencev v ZDA (1891–1941) in njihovih potomcev, tretje poglavje obravnava literarno delo prekmurskih Slovencev v ZDA, v četrtem pa so predstavljeni pisci iz vrst povojne emigracije. Drugi del zvezka vsebuje obsežen uvod o Slovencih v Kanadi, sledi mu podrobna predstavitev literarnega ustvarjanja Slovencev v tem delu sveta. Poglavja so opremljena z opombami in strokovno bibliografijo. V dodatku Biografije in bibliografije je predstavljenih 70 pomembnejših avtorjev. Zvezek je opremljen še s kazalom oseb in periodike.

Založnika

Založba Rokus, d. o. o. • Založba ZRC

ISBN

961-6182-74-9

Specifikacija

trda vezava • 18 × 25 cm • 484 strani

Cena

razprodano