Opis

Tretji zvezek vsebuje izčrpen zgodovinski uvod o priseljevanju, organiziranosti in kulturnem delovanju Slovencev v Južni Ameriki. Sledi predstavitev literarnega dela (poezije in proze) južnoameriških Slovencev pred drugo svetovno vojno. Poglavje o književnosti povojnih slovenskih priseljencev na tej celini je zaradi obsežnega gradiva razdeljeno na pregled proze, poezije in dramatike, zaključuje pa ga predstavitev literarnega dela slovenskih izseljencev v španskem jeziku. Dodatek Biografije in bibliografije vsebuje podatke o 32 avtorjih. Poglavja so opremljena z opombami in seznami uporabne literature, zvezek pa še s kazalom oseb in periodike. Bio-bibliografskemu dodatku sledijo zaključna poglavja celotne tridelne monografije: sklep, obsežen angleški povzetek in izbor strokovne literature. V vseh treh zvezkih je celoviteje individualno predstavljenih 144 piscev (ti so vključeni v bio-bibliografske dodatke k vsakemu zvezku), sintetična poglavja pa vsebujejo kratke predstavitve ali omembe približno še prav toliko obrobnejših piscev.

Založnika

Založba Rokus, d. o. o. • Založba ZRC

ISBN

961-6182-76-5

Specifikacija

trda vezava • 18 × 25 cm • 407 strani

Cena

razprodano