Skip to main content
Slovenska izseljenska književnost 3. Južna Amerika.


Uredili: Helga Glušič, Janja Žitnik
Leto: 1999


Tretji zvezek vsebuje izčrpen zgodovinski uvod o priseljevanju, organiziranosti in kulturnem delovanju Slovencev v Južni Ameriki. Sledi predstavitev literarnega dela (poezije in proze) južnoameriških Slovencev pred drugo svetovno vojno. Poglavje o književnosti povojnih slovenskih priseljencev na tej celini je zaradi obsežnega gradiva razdeljeno na pregled proze, poezije in dramatike, zaključuje pa ga predstavitev literarnega dela slovenskih izseljencev v španskem jeziku. Dodatek Biografije in bibliografije vsebuje podatke o 32 avtorjih. Poglavja so opremljena z opombami in seznami uporabne literature, zvezek pa še s kazalom oseb in periodike. Bio-bibliografskemu dodatku sledijo zaključna poglavja celotne tridelne monografije: sklep, obsežen angleški povzetek in izbor strokovne literature. V vseh treh zvezkih je celoviteje individualno predstavljenih 144 piscev (ti so vključeni v bio-bibliografske dodatke k vsakemu zvezku), sintetična poglavja pa vsebujejo kratke predstavitve ali omembe približno še prav toliko obrobnejših piscev.Cena
razprodano


Ključne besede
bibliografije
emigrantska književnost
literarna zgodovina
literarne študije
slovenska emigrantska književnost
slovenski izseljenci
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR