Slovenski izseljenci iz Prekmurja v Bethlehemu v ZDA (1893–1924). Naselitev in njihove zgodovinske, socialne, politične, literarne in verske dejavnosti

Avtor: Mihael Kuzmič
Leto: 2001


Avtor je gradivo za knjigo zbiral polnih dvajset let. Med svojimi številnimi obiski v ZDA je pregledoval obsežno izvirno gradivo, uporabljal pa je tudi domače in tuje knjige in članke, saj slovenskih preglednih monografij, ki bi obravnavale to tematiko, do sedaj še ni bilo. V študiji je temeljito raziskal slovensko etnično skupnost iz Prekmurja in Porabja v Bethlehemu, od začetkov devetdesetih let 19. stoletja, torej od prihoda prvih prekmurskih Slovencev v Bethlehem, pa do leta 1924, ko so se ti priseljenci socialno, ekonomsko in družbeno utrdili. Osvetlil je zlasti vse tiste najpomembnejše zgodovinske, socialne in kulturne dejavnike, ki so pomagali ohranjati jezikovno, narodnostno in versko identiteto tega segmenta slovenskega izseljenstva.

Slovenci so se iz Prekmurja izseljevali v največjem obsegu ob koncu 19. in na začetku 20. stoletja, zlasti iz ekonomskih in socialnih razlogov. Usmerili so se zlasti proti obema Amerikama in njihova najštevilčnejša naselbina je nastala v Bethlehemu v Pensilvaniji.

Ključne besede
ameriški Slovenci
Betlehem (Pensilvanija)
emigracija
etničnost
identiteta
izseljenska književnost
izseljevanje
katoličani
kulturno življenje
politična dejavnost
prekmurski izseljenci
protestanti
slovenski izseljenci
versko življenje
ZDA
Združene države Amerike
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR