Naslov:
Slovenski izseljenci iz Prekmurja v Bethlehemu v ZDA (1893–1924). Naselitev in njihove zgodovinske, socialne, politične, literarne in verske dejavnosti
Avtor:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Avtor je gradivo za knjigo zbiral polnih dvajset let. Med svojimi številnimi obiski v ZDA je pregledoval obsežno izvirno gradivo, uporabljal pa je tudi domače in tuje knjige in članke, saj slovenskih preglednih monografij, ki bi obravnavale to tematiko, do sedaj še ni bilo. V študiji je temeljito raziskal slovensko etnično skupnost iz Prekmurja in Porabja v Bethlehemu, od začetkov devetdesetih let 19. stoletja, torej od prihoda prvih prekmurskih Slovencev v Bethlehem, pa do leta 1924, ko so se ti priseljenci socialno, ekonomsko in družbeno utrdili. Osvetlil je zlasti vse tiste najpomembnejše zgodovinske, socialne in kulturne dejavnike, ki so pomagali ohranjati jezikovno, narodnostno in versko identiteto tega segmenta slovenskega izseljenstva.

Slovenci so se iz Prekmurja izseljevali v največjem obsegu ob koncu 19. in na začetku 20. stoletja, zlasti iz ekonomskih in socialnih razlogov. Usmerili so se zlasti proti obema Amerikama in njihova najštevilčnejša naselbina je nastala v Bethlehemu v Pensilvaniji.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6358-38-3

Specifikacija

mehka vezava • 24 × 17 cm • 325 strani