Jerneja Brumen


+386(0)1/4706 488

jerneja.brumen@zrc-sazu.siJerneja Brumen je študirala politologijo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Na študijskem programu Politologija – politična teorija je leta 2014 magistrirala s temo Pomen razlikovanja med delovanjem in mišljenjem pri Hannah Arendt za razumevanje politične teorije. Oktobra 2014 se je vpisala na interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja na Univerzi v Ljubljani in se kot mlada raziskovalka zaposlila na Inovacijsko-razvojnem Inštitutu Univerze v Ljubljani. Od marca 2016 raziskovalno usposabljanje kot mlada raziskovalka nadaljuje na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije v okviru ZRC SAZU, pod mentorstvom izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik. Raziskovalno se ukvarja s politično teorijo Hannah Arendt, razumevanjem okoljskih fenomenov, v zadnjem času predvsem z okoljskimi migracijami.

Področja delovanja: politična teorija Hannah Arendt, okoljska misel, okoljski fenomeni in koncepti, okoljske migracije.

BRUMEN, Jerneja. Pomen razlikovanja med delovanjem in mišljenjem pri Hannah Arendt za razumevanje politične teorije : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Brumen], 2014. 66 str. Dostopno prek: http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_brumen-jerneja.pdf