samostojna strokovna sodelavka, višja socialna delavka