Špela Marinšek

samostojna strokovna sodelavka, višja socialna delavka+386(0)1/4706485

spelam@zrc-sazu.si