Association of European Migration Institutions (AEMI) izdaja – od leta 2018 v sodelovanju z Inštitutom za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU in Založbo ZRC – revijo AEMI Journal, v kateri so objavljeni izbrani prispevki z letnih konferenc AEMI.

Zadnja številka: aemi_vol_17-18_sept_2020.pdf

Prejšnje številke revije

instructions_for_authors.pdf

aemi_journal_article_template.doc