EDUKA - vzgajati k različnosti

Projekt EDUKA je namenjen promociji medkulturnih vrednot kot temeljev oblikovanja in razvijanja odnosov v večetnični in večjezikovni družbi. Namen projekta EDUKA je ustvariti znanje in orodja (didaktično in informativno gradivo, priročnike, publikacije, igre itd.) za vzgajanje k različnosti in medkulturnosti v šolskem in univerzitetnem okolju ter jih posredovati predvsem mladim in učnemu kadru na vseh stopnjah izobraževanja.

Domača stran projekta

eduka_zgibankaslo.doc

Mnogi slovenski šolarji imajo pozitiven odnos do etnične in kulturne raznolikosti (za povečavo grafita klikni na sliko):

ZAKLJUČNI DOGODKI, Koper in Trst, 18.-19. 9. 2014:

Letak

Predstavitev dogodkov

Program konference