Revija Dve domovini / Two Homelands

Interdisciplinarna, mednarodna in dvojezična revija Dve domovini / Two Homelands je osrednja znanstvena revija v Sloveniji s področja migracij. Namenjena je objavi znanstvenih člankov, poročil in knjižnih ocen s področja humanističnih in družboslovnih ved, ki obravnavajo različne vidike mednarodnih migracij. Revija izhaja od leta 1990 in ima mednarodni uredniški odbor. Članki so recenzirani.

Revija je indeksirana v SSCI – Social Sciences Citation Index, FRANCIS (Sociology/Ethnology/Linguistics of Francis), IBZ – International Bibliography of Periodical Literature, IBR – International Bibliography of Book Reviews, Sociological Abstracts, IBSS - International Bibliography of the Social Sciences, MSH-Maisons des Sciences de l’Homme, Social SciSearch, Journal Citation Reports / Social Science Edition, SCOPUS.

Navodila_avtorjem

Domača stran revije Dve domovini / Two Homelands