Dr. Maja Topole

Vodja knjižnice+386 1 470 63 55

+386 1 425 77 93

maja.topole@zrc-sazu.si
Izobrazba
diploma iz geografije in etnologije, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 1985.
magisterij iz fizične geografije, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 1991.
doktorat iz regionalne geografije, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 1995.

Raziskovalna področja
regionalna geografija, geografska regionalizacija, geografija podeželja, geoekologija, geografija rabe tal, naravna in kulturna dediščina.

Ostale dejavnosti
- vodja geografske specialne knjižnice GIAM ZRC SAZU (od l. 1996 – danes),
- članica uredniškega odbora knjižne zbirke Geografija Slovenije (2013 – danes),
- članica uredniškega odbora knjižne zbirke Georitem (2013 – danes),
- tajnica Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije (1997‑2011),
- članica uredniškega odbora Geografskega obzornika (1999‑2002)
- tajnica Zveze geografov Slovenije (1987‑1989).

 

Kidričeva nagrada za dodiplomski študij, Univerza v Ljubljani 1986
Prešernova nagrada za diplomsko delo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1986.
Plaketa Občine Moravče za monografijo Geografija občine Moravče, 2004.
Melikovo priznanje za mladega znanstvenika za doktorsko nalogo in monografijo Mirnska dolina, Zveza geografov Slovenije, 1999
Regionalna primerjava spreminjanja poselitvene rabe zemljišč med statističnimi regijami v Sloveniji v obdobju 1991-2002 (raziskovalni • 01. november 2003 - 31. oktober 2005)
Naravne nesreče brez meja (bilateralni • 01. oktober 2011 - 30. september 2014)
Digitalna enciklopedija dediščine (raziskovalni • 01. julij 2009 - 30. september 2010)
Naravni pokrajinski tipi Slovenije (aplikativni • 01. maj 2010 - 30. april 2013)
SY_CULTour (aplikativni • 01. marec 2011 - 01. marec 2014)
CAPACities (aplikativni • 01. oktober 2008 - 31. marec 2011)
CHERPLAN (aplikativni • 01. januar 2011 - 31. december 2013)
ECOVINEGOALS - Upravljanje in dejavnosti v ekoloških vinogradih kot podlaga za pripravo pokrajinskih strategij (interreg • 01. marec 2020 - 31. avgust 2022)
Dediščina na obrobjih: novi pogledi na dediščino in identiteto znotraj in onkraj nacionalnega (research programme • 01. januar 2019 - 31. december 2024)