27

JUN

09:00

International Conference on Intergenerational DifferencesBasic Info

June 27, 2011 at 09:00 to June 28, 2011 at 17:30

Description


Slovenian Migration Institute of the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts


 


Institute for Ethnic Studies

Office of the Government of the Republic of Slovenia for Slovenians Abroad


are inviting you to the international conference


 

INTERGENERATIONAL DIFFERENCES AS A CHALLENGE FOR THE SLOVENIAN EMIGRANT COMMUNITIES AND THE SLOVENIAN COMMUNITIES IN NEIGHBOURING COUNTRIES IN COMPARATIVE PERSPECTIVE


  


The international conference will take place on June 27 and June 28, 2011, at the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts in Ljubljana, Novi trg 2.


The first day of the conference, Monday June 27, 2011, will be dedicated to the topic of the intergenerational differences as a challenge for the Slovenian emigrant communities in comparative perspective. The language of the conference will be English.

The opening address wil be given by Miro Petek, president of the Parliamentary Comission for Relations with Slovenes in neighbouring and Other Countries.


The second day of the conference, Tuesday June 28, 2011, will be dedicated to the topic of the intergenerational differences as a challenge for the Slovenian communities in neighbouring countries and the language of the conference will be Slovenian.

The opening address will be given by Boštjan Žekš, the Minister for Slovenians Abroad.


 Please, register for the conference at spelam@zrc-sazu.si before June 15, 2011.


 


The organizers:


Mirjam Milharčič Hladnik – Slovenian Migration Institute

Sara Brezigar – Institute for Ethnic Studies


 


PROGRAMME – MONDAY, 27 JUNE 2011


 


Intergenerational differences as a challenge for the Slovenian emigrant communities in comparative perspective


 


9.00–9.30 official opening

9.30–10.00 coffee break


10.00–11.30 United States of America and Canada

Moderator: Mirjam Milharčič Hladnik – Slovenian Migration Institute


Introduction (USA):

The historical perspective of generational differences in the migration context

John Grabowski – Case Western Reserve University, Western Reserve Historical Society, Cleveland


Discussant: Joe Valencic – independent researcher, Cleveland


Introduction (Canada):

Canadian Migrant Communities and the Challenge of Multiculturalism

Anne Urbancic – Victoria College, University of Toronto, Toronto


Discussant: Urška Strle – Faculty of Arts, Ljubljana


11.30–12.00 coffee break


12.00–13.30 Australia and Argentina

Moderator: Kristina Toplak – Slovenian Migration Institute


Introduction (Australia):

Slovenian-Australian community and intergenerational differences – a fieldwork review

Miha Koderman – University of Primorska, Science and Research Centre of Koper, Koper


Discussant: Florjan Auser – Slovenian Media House, Sydney


Introduction (Argentina):

The Special Case of Slovenians in Argentina in Comparative Perspectives

Mojca Jesenovec – Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacion, Buenos Aires


Discussant: Jaka Repič – Faculty of Arts, Ljubljana


13.30–14.30 lunch


14.30–17.00 Europe and Slovenia

Moderator: Jure Gombač – Slovenian Migration Institute


Introduction (Sweden):

Local, national and transnational venues of incorporation (Croats in Sweden)

Maja Povrzanović Frykman – Malmö University, Malmö


Introduction (Germany):

Intergenerational differences in Slovenian emigrant communities in Germany

Zvone Štrubelj – The Slovene Parish, Stuttgart


Discussant: Slavo Šerc – University of Regensburg, Regensburg


16.00–16.15 coffee break


16.15–17.00


Introduction (Slovenia):

Descendants of immigrants from former Yugoslavia in Slovenia – identity challenges

Špela Razpotnik – Faculty of Education, Ljubljana


Discussant: Natalija Vrečer, Slovenian Institute for Adult Education, Ljubljana


17.00–17.30 closing session


 


PROGRAM – TOREK, 28. JUNIJ 2011


Generacijske razlike kot izziv za slovenske zamejske skupnosti


9.00–9.30 uvodni nagovori

9.30–10.00 odmor


 


10.00–11.30

Moderator: Milan Bufon, Fakulteta za humanistične študije, Znanstveno–raziskovalno središče, Univerza na Primorskem, Koper


10.00–10.15 Štefka Vavti, Slovenski znanstveni inštitut, Celovec

Med zakoreninjenimi bojevniki in mladimi, ki se odpirajo v svet. Etnične identifikacije Slovencev/Slovenk na dvojezičnem avstrijskem Koroškem in spremembe v času


10.15–10.30 Suzana Pertot, ZCZ / ATS JezikLingua, Grmek

Starejše in mlajše generacije staršev in identitetna vzgoja otrok med Slovenci v Italiji


10.30–10.45 Sara Brezigar, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana

Vpliv razlik med generacijami na razvojne perspektive narodnih manjšin


10.45–11.30 diskusija


11.30–12.00 odmor


12.00–13.30

Moderator: Janez Stergar, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana


12.00–12.15 Norina Bogatec, Slovenski raziskovalni inštitut, Trst

Narodnostna in jezikovna struktura populacije izobraževalnih ustanov v slovenskem jeziku v Italiji: generacijske spremembe kot izziv za posodabljanje manjšinske politike


12.15–12.30 Katalin Munda Hirnök in Attila Kovács, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana

Demografski razvoj in organiziranost porabskih Slovencev od političnih sprememb l. 1990


12.30–12.45 Danijel Grafenauer, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana

Aktivnosti, pričakovanja in zahteve mladinskih organizacij koroških Slovencev


12.45–13.30 diskusija


 


13.30–15.00 kosilo


 


15.00–17.00

Moderator: Jernej Zupančič, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana


15.00–15.15 Drágica Gáspár

Spreminjanje narodnostne zavesti porabskih Slovencev v zadnjih desetletjih dvajsetega stoletja


15.15–15.30 Devan Jagodic in Zaira Vidali, Slovenski raziskovalni inštitut, Trst

Participacija mladih in medgeneracijsko sobivanje v društvih slovenske narodne skupnosti v Italiji


15.30–15.45 Barbara Riman, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana

Mladi in slovenska društva na Hrvaškem skozi perspektivo preteklosti in prihodnosti


15.45–16.00 Marija Kozar Mukič, Savaria Múzeum/Muzej Savaria, Szombathely

Odnos treh generacij do ljudske pesmi v Porabju na Madžarskem


16.00–17.00 diskusija


17.00–17.30

Zaključek konference: Breda Mulec, Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu