25

OCT

18:00

Predstavitev knjige V tišini spominaBasic Info

October 25, 2022 at 18:00
Atrij ZRC

Organizer: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, Knjigarna Azil


Description

Vabimo vas na predstavitev knjige V tišini spomina: »Eksodus« in Istra avtorice Katje Hrobat Virloget, ki bo v torek, 25. oktobra 2022, potekala v Atriju ZRC.

Prireditev poteka s podporo Javne agencije za knjigo RS.

 

Knjiga z etnološkega/antropološkega vidika obravnava težavno, zamolčano preteklost ti. »istrskega eksodusa« po drugi svetovni vojni, ko se je izselila večina italijanskega prebivalstva iz Istre, predvsem iz mest. Raziskava preusmerja običajno pozornost iz migrantov na tiste, ki so ostali in se na novo priselili v »izpraznjena« mesta. Raziskava, ki temelji na individualnih spominih, obravnava tišine in tekmiške nacionalne diskurze, zakaj so se ljudje odločali ostati ali oditi, fluidne obmejne etnične identitete, prenovo istrske družbe ter njene nove družbene odnose, prisvajanja in prekinitve zgodovine, dominantne in marginalizirane dediščinske diskurze... Gre za samo-kritično refleksijo o prezrtem poglavju nacionalne zgodovine, ki z empatičnim pristopom do ljudi skuša preseči belo-črne dihotomije, stereotipe in pusti tišini, da spregovori. Knjiga je požela velik uspeh v širši javnosti.

 

Avtorica knjige

Izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget je zaposlena na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, kjer je trenutno prodekanja za znanstveno-raziskovalno dejavnost in predstojnica na Oddelku za antropologijo in kulturne študije. Za knjigo V tišini spomina je leta 2021 prejela Murkovo priznanje Slovenskega etnološkega društva. Je tudi prejemnica Nagrade za znanstveno odličnost Univerze na Primorskem (2021) ter Bartolove nagrade na Fakulteti za humanistične študije UP (2020) in priznanja Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju (2020) za idejo in izvedbo Mitskega parka.

 

Z avtorico se bo pogovarjala:

Dr. Mateja Habinc je izredna profesorica na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Vodi katedro in več predavanj s področja etnologije Slovencev, raziskovalno pa se ukvarja predvsem z materialno in družbeno kulturo (prazniki, spominski predmeti in trgovanje iz druge roke) ter dediščinjenjem, osredotoča se na obdobje (post)socializma.   

 

V tišini spomina

__

Knjiga je bila objavljena v okviru projektov »Nadzor nad migracijami na Slovenskem od Avstro-Ogrske do samostojne Slovenije« (J6-8250) ter »Migracije in družbene spremembe v primerjalni perspektivi: primer zahodne Slovenije po drugi svetovni vojni« (J5-2571).