Title:
Doba velikih migracij na Slovenskem
Authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

In the mid-19th century, the area of today’s Slovenia saw the beginning of an era known as the period of mass migrations, when Central Europe, as other parts of the continent before it, began experiencing migrations on a larger scale. By the time World War II began, a total of around 440,000 inhabitants had left the Slovenian area. A demographic vacuum of such size in an area that by the end of the period numbered less than 1.5 million inhabitants, formed due to migration processes of varying intensity and type. These are closely linked to the political, economic, cultural and social happenings of the time. The book provides a general overview of mass migrations that played a key role in shaping the history of Slovenian territories. The work also presents the organisational, cultural and artistic achievements of Slovenian emigrants that found a new home. The aim of the book is to show, with the help of real-life stories, how migrations have always been an integral part of familial survival strategies and everyday life in the given area and historical period.

The work aims to approach emigration and immigration as two sides of the same coin, experienced simultaneously by the individual who is always both an emigrant and an immigrant.

Table of content

ZAHVALA
UVOD

Aleksej Kalc
I. ZGODOVINSKI, SOCIALNI, GOSPODARSKI IN POLITIČNI VIDIKI MIGRACIJ NA SLOVENSKEM
OD TRADICIJE K MODERNOSTI

                »Teža« prebivalstva in začetek množičnega izseljevanja
                Regionalne razlike in posebnosti
                Družbenoekonomski kontekst in dejavniki neravnovesij
SMERI MIGRACIJSKIH GIBANJ: NOTRANJE IN MEDNARODNE MIGRACIJE
                Deželne podobnosti in razlike
                Slovenske dežele v avstrijskem kontekstu
                V Avstrijo in na Ogrsko
                Amerika, predvsem ZDA
                Druge čezoceanske destinacije
                Nemčija
                Egipt
                Od Švice do Bosne in Hercegovine ter Turčije
MIGRACIJSKE OBLIKE: KONTINUITETE IN PRELOMI
                Stare in nove krožne migracije
                Z zemlje na zemljo
                Migracije v dobi transnacionalnega industrijskega delovnega trga
                Migracijska transportna industrija
                Družbene mreže – neformalni dejavniki migracijskega sistema
NEKATERA DRUŽBENA, EKONOMSKA IN KULTURNA VPRAŠANJA
                Sobivanje in raznolikost migracijskih oblik
                Spolna razhajanja
                Med potrebo, koristjo in idealom
MIGRACIJSKI REŽIMI IN MIGRACIJSKA POLITIKA
                Država in izseljevanje
                Migracije kot moralni in narodni problem
PRVA SVETOVNA VOJNA KOT PRELOMNICA
ZAČETEK NOVE DOBE
IZSELJEVANJE NA SLOVENSKEM MED OBEMA SVETOVNIMA VOJNAMA
                Demografski okvir
PREOBRAT V MIGRACIJSKI GEOGRAFIJI
                Konec velikega čezoceanskega izseljevanja
                Stare in nove evropske poti
                Predvsem organizirano izseljevanje in pogodbeno delo
                Med načelno enakopravnostjo in gospodarsko krizo
NOTRANJE MIGRACIJE V JUGOSLOVANSKI PROSTOR
MIGRACIJE V »ZAMEJSTVU«
                Razmere, vzroki, vzgibi
                V domovino Jugoslavijo
                Južna Amerika
                Druge destinacije
TRADICIONALNE MIGRACIJSKE OBLIKE V NOVIH OKOLIŠČINAH
                Notranja kolonizacija
                Sezonstvo
MIGRACIJE IN IZSELJENSTVO POD NADZOROM
                Institucionalizacija migracijskega vprašanja
                Ambicije in zagate migracijske politike
                Državna in zasebna pobuda v jugoslovanski Sloveniji

Janja Žitnik Serafin
II. ORGANIZACIJE, KULTURNO-UMETNIŠKA DEJAVNOST IN SKRB ZA MATERNI JEZIK

ORGANIZIRANOST SLOVENSKIH IZSELJENCEV IN SPEKTER DEJAVNOSTI
                Potreba po etničnem povezovanju v izseljenstvu
                Združene države Amerike
                Kanada
                Argentina
                Brazilija in Urugvaj
                Evropa
                Heterogenost izseljenskih skupnosti in njihovih društev
IZSELJENSKO ČASOPISJE
                Združene države Amerike
                Kanada
                Južna Amerika
                Zahodna Evropa
                Drugi deli Evrope
                Primerjalni vidik
SKRB ZA MATERINŠČINO IN IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
LITERARNO USTVARJANJE
                Združene Države Amerike
                Južna Amerika
                Zahodna Evropa

Mirjam Milharčič Hladnik
III. ŽIVLJENJSKE ZGODBE

UVOD
HELENA TURK: ŽENSKA DELOVNA MIGRACIJA V ČASOPISNEM PODLISTKU
                Brazilija
                Egipt
MARIE PRISLAND: ORGANIZIRANJE SLOVENSKIH IZSELJENK V REVIJALNEM IN LITERARNEM PISANJU
                Slovenian Women's Union of America
                Mesto žensk v zgodovini obeh domovin
LOUIS ADAMIČ: TRANSNACIONALNO POLITIČNO DELOVANJE V (AVTO)BIOGRAFSKEM OPUSU
                Razpon ustvarjalnega in političnega delovanja
                Medvojno in povojno delovanje in ustvarjanje
MARIJA IPAVEC: BEGUNSTVO MED PRVO SVETOVNO VOJNO V SPOMINSKIH ZAPISKIH
                Obdobje vztrajanja
                Begunstvo
FRANC PERIC IN FELICITA KOGLOT: VEČKRATNE MIGRACIJE V DRUŽINSKI KORESPONDENCI
                Ljubezen v pismih
                Ponovna ločitev
TEREZIJA ČERNELIČ: PRISILNE MIGRACIJE IN OTROŠKA IZKUŠNJA IZGNANSTVA MED DRUGO SVETOVNO VOJNO V USTNEM PRIČEVANJU
                Kolektivna izkušnja
                Osebna zgodba

PRILOGA: GRAFIKONI IN TABELE
LITERATURA
IMENSKO IN KRAJEVNO KAZALO
O FOTOGRAFIJI Z NASLOVNICE, DRUGEM SLIKOVNEM GRADIVU IN ŠE O MARSIČEM DRUGEM

More ...

Miha Naglič: Doba velikih migracij na Slovenskem; Gorenjski glas, 13.6.2020

Zvezdana Berčko: Doba velikih migracij na Slovenskem; Večer - V soboto, 30. 5. 2020

Magda Tušar: Doba velikih migracij na Slovenskem; RTV Slovenija, Prvi, Kulturni fokus, 22. 5. 2020

Vesna Humar: Velika zgodba o kovčkih, parnikih, strahovih in upanju; Primorski dnevnik, 22. 5. 2020 (tudi Primorske novice 7. val)

Mirjam Milharčič Hladnik bere iz knjige "Doba velikih migracij na Slovenskem" - za Forum Tomizza online, 15. 5. 2020

Doba velikih migracij na Slovenskem; Vodnikova domačije Šiška v dnevne in nočne sobe, 7. 5. 2020

Nina Zagoričnik: Vsaka zgodba ima subjektivne izkušnje tistih, ki so odšli in tistih, ki so ostali; RTV Slovenija, Val 202, Proti etru, spet ta dež, 7. 5. 2020

Tomaž Verdev: Intervju z Mirjam Milharčič Hladnik; Radio Agora, Agora obzorja, Celovec, 4. 5. 2020

Saša Vidmajer: Skoraj vsakdo ima v družini migrantsko zgodbo; Delo, 14. 4. 2020

Saša Vidmajer: Nočemo se spominjati, da so bili migranti naši predniki (intervju Mirjam Milharčič Hladnik); Delo, 11. 4. 2020

Stefano Lusa: Intervju z Aleksejem Kalcem; Radio Capodistria, Il vaso di Pandora, 9. 4. 2020

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0263-0

Specifications

hardback • 16,5 × 23,5 cm • 516 pages

Price

17,00 EUR (Regular)
15,00 EUR (Club)

E-publications