Doba velikih migracij na Slovenskem

Avtorji: Mirjam Milharčič Hladnik, Aleksej Kalc, Janja Žitnik Serafin
Leto: 2020


Sredi 19. stoletja se je na Slovenskem začelo obdobje, znano kot doba velikih migracij. Takrat so, tako kot že prej druge dele Evrope, širši srednjeevropski prostor zajela množična migracijska gibanja. Do druge svetovne vojne je ozemlje današnje Slovenije za stalno zapustilo okrog 440.000 prebivalcev. Takemu demografskemu primanjkljaju na ozemlju, ki je takrat štelo 1,5 milijona prebivalcev, so botrovali migracijski procesi različnih intenzivnosti in usmeritev, umeščeni med politična, ekonomska, kulturna in družbena dogajanja. Knjiga predstavi glavne obrise množičnih migracij, ki so ključno zaznamovale zgodovino slovenskega prostora, ter organizacijske in kulturno-umetniške dosežke slovenskih migrantov v novih domovinah. Namen knjige je tudi skozi življenjske zgodbe pokazati, kako so bile selitve vedno sestavni del vsakdanjega življenja v določenem zgodovinskem obdobju, v določenem lokalnem okolju in določeni družinski strategiji preživetja. Ob tem želi razprava istočasno obravnavati izseljevanje in priseljevanje kot skupno doživljanje in izkušnjo posameznega človeka, ki je vedno oboje hkrati, izseljenec in priseljenec.Kazalo vsebine

ZAHVALA
UVOD

Aleksej Kalc
I. ZGODOVINSKI, SOCIALNI, GOSPODARSKI IN POLITIČNI VIDIKI MIGRACIJ NA SLOVENSKEM
OD TRADICIJE K MODERNOSTI

                »Teža« prebivalstva in začetek množičnega izseljevanja
                Regionalne razlike in posebnosti
                Družbenoekonomski kontekst in dejavniki neravnovesij
SMERI MIGRACIJSKIH GIBANJ: NOTRANJE IN MEDNARODNE MIGRACIJE
                Deželne podobnosti in razlike
                Slovenske dežele v avstrijskem kontekstu
                V Avstrijo in na Ogrsko
                Amerika, predvsem ZDA
                Druge čezoceanske destinacije
                Nemčija
                Egipt
                Od Švice do Bosne in Hercegovine ter Turčije
MIGRACIJSKE OBLIKE: KONTINUITETE IN PRELOMI
                Stare in nove krožne migracije
                Z zemlje na zemljo
                Migracije v dobi transnacionalnega industrijskega delovnega trga
                Migracijska transportna industrija
                Družbene mreže – neformalni dejavniki migracijskega sistema
NEKATERA DRUŽBENA, EKONOMSKA IN KULTURNA VPRAŠANJA
                Sobivanje in raznolikost migracijskih oblik
                Spolna razhajanja
                Med potrebo, koristjo in idealom
MIGRACIJSKI REŽIMI IN MIGRACIJSKA POLITIKA
                Država in izseljevanje
                Migracije kot moralni in narodni problem
PRVA SVETOVNA VOJNA KOT PRELOMNICA
ZAČETEK NOVE DOBE
IZSELJEVANJE NA SLOVENSKEM MED OBEMA SVETOVNIMA VOJNAMA
                Demografski okvir
PREOBRAT V MIGRACIJSKI GEOGRAFIJI
                Konec velikega čezoceanskega izseljevanja
                Stare in nove evropske poti
                Predvsem organizirano izseljevanje in pogodbeno delo
                Med načelno enakopravnostjo in gospodarsko krizo
NOTRANJE MIGRACIJE V JUGOSLOVANSKI PROSTOR
MIGRACIJE V »ZAMEJSTVU«
                Razmere, vzroki, vzgibi
                V domovino Jugoslavijo
                Južna Amerika
                Druge destinacije
TRADICIONALNE MIGRACIJSKE OBLIKE V NOVIH OKOLIŠČINAH
                Notranja kolonizacija
                Sezonstvo
MIGRACIJE IN IZSELJENSTVO POD NADZOROM
                Institucionalizacija migracijskega vprašanja
                Ambicije in zagate migracijske politike
                Državna in zasebna pobuda v jugoslovanski Sloveniji

Janja Žitnik Serafin
II. ORGANIZACIJE, KULTURNO-UMETNIŠKA DEJAVNOST IN SKRB ZA MATERNI JEZIK

ORGANIZIRANOST SLOVENSKIH IZSELJENCEV IN SPEKTER DEJAVNOSTI
                Potreba po etničnem povezovanju v izseljenstvu
                Združene države Amerike
                Kanada
                Argentina
                Brazilija in Urugvaj
                Evropa
                Heterogenost izseljenskih skupnosti in njihovih društev
IZSELJENSKO ČASOPISJE
                Združene države Amerike
                Kanada
                Južna Amerika
                Zahodna Evropa
                Drugi deli Evrope
                Primerjalni vidik
SKRB ZA MATERINŠČINO IN IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
LITERARNO USTVARJANJE
                Združene Države Amerike
                Južna Amerika
                Zahodna Evropa

Mirjam Milharčič Hladnik
III. ŽIVLJENJSKE ZGODBE

UVOD
HELENA TURK: ŽENSKA DELOVNA MIGRACIJA V ČASOPISNEM PODLISTKU
                Brazilija
                Egipt
MARIE PRISLAND: ORGANIZIRANJE SLOVENSKIH IZSELJENK V REVIJALNEM IN LITERARNEM PISANJU
                Slovenian Women's Union of America
                Mesto žensk v zgodovini obeh domovin
LOUIS ADAMIČ: TRANSNACIONALNO POLITIČNO DELOVANJE V (AVTO)BIOGRAFSKEM OPUSU
                Razpon ustvarjalnega in političnega delovanja
                Medvojno in povojno delovanje in ustvarjanje
MARIJA IPAVEC: BEGUNSTVO MED PRVO SVETOVNO VOJNO V SPOMINSKIH ZAPISKIH
                Obdobje vztrajanja
                Begunstvo
FRANC PERIC IN FELICITA KOGLOT: VEČKRATNE MIGRACIJE V DRUŽINSKI KORESPONDENCI
                Ljubezen v pismih
                Ponovna ločitev
TEREZIJA ČERNELIČ: PRISILNE MIGRACIJE IN OTROŠKA IZKUŠNJA IZGNANSTVA MED DRUGO SVETOVNO VOJNO V USTNEM PRIČEVANJU
                Kolektivna izkušnja
                Osebna zgodba

PRILOGA: GRAFIKONI IN TABELE
LITERATURA
IMENSKO IN KRAJEVNO KAZALO
O FOTOGRAFIJI Z NASLOVNICE, DRUGEM SLIKOVNEM GRADIVU IN ŠE O MARSIČEM DRUGEMŠe ...

 

Zgodbe v slikah, fotografska razstava na temo knjig in njihovih naslovnic v kontekstu dogajanja, med katerimi je bila tudi knjiga Doba velikih migracij na Slovenskem; Narodna in študijska knjižnica - Trst, 8. 10. 2021 

Foto 2  Foto 3   Foto 1

Mestna knjižnica Ljubljana: Predstavitev knjige Doba velikih migracij na Slovenskem; avtorji in Ksenija Horvat, 21. 9. 2020

Rok Fink: Intervju z Aleksejem Kalcem; Svobodna Slovenija, maj 2020, str. 5.

Klara Kožar Rosulnik (2020). Doba velikih migracij na Slovenskem; Andragoška Spoznanja, 26(2), 133-134

Miha Naglič: Doba velikih migracij na Slovenskem; Gorenjski glas, 13. 7. 2020

Gabriela Babnik: »Toliko telesa in duše smo vložili v preživetje, da teh zgodnjih dni ni mogoče pozabiti.«; Vrabec anarhist. Portal za književnost in mišljenje, 25. 7. 2020

Agata Tomažič: Zgodovina migracij je zgodovina človeštva (Intervju); Gea, Avgust 2020, str. 26-31

Iztok Ilich, Aleksij Kalc, Janja Žitnik Serafin in Mirjam Milharčič Hladnik: Doba velikih migracij na Slovenskem; 3. program Radio Slovenija – Ars, 29. avgust 2020 ob 15:45 MMC RTV SLO.

Pogovor: izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik, prof. dr. Aleksej Kalc, Darja Groznik; Mestna knjižnica Kranj, 18. 11. 2020

Gregor Inkret: Odhodi in prihodi; AirBeletrina, 10. 11. 2020.

Maja Kač: Doba migracij ali večna zgodba o človeku, ki je izseljenec in priseljenec hkrati. Intervju z Aleksejem Kalcem in Mirjam Milharčič Hladnik; MMC RTV SLO, 19. 10. 2020

Miha Naglič: Doba velikih migracij na Slovenskem; Gorenjski glas, 13. 6. 2020

Zvezdana Berčko: Doba velikih migracij na Slovenskem; Večer - V soboto, 30. 5. 2020

Magda Tušar: Doba velikih migracij na Slovenskem; RTV Slovenija, Prvi, Kulturni fokus, 22. 5. 2020

Vesna Humar: Velika zgodba o kovčkih, parnikih, strahovih in upanju; Primorski dnevnik, 22. 5. 2020 (tudi Primorske novice 7. val)

Mirjam Milharčič Hladnik bere iz knjige "Doba velikih migracij na Slovenskem" - za Forum Tomizza online, 15. 5. 2020

Doba velikih migracij na Slovenskem; Vodnikova domačije Šiška v dnevne in nočne sobe, 7. 5. 2020

Nina Zagoričnik: Vsaka zgodba ima subjektivne izkušnje tistih, ki so odšli in tistih, ki so ostali; RTV Slovenija, Val 202, Proti etru, spet ta dež, 7. 5. 2020

Tomaž Verdev: Intervju z Mirjam Milharčič Hladnik; Radio Agora, Agora obzorja, Celovec, 4. 5. 2020

Saša Vidmajer: Skoraj vsakdo ima v družini migrantsko zgodbo; Delo, 14. 4. 2020

Saša Vidmajer: Nočemo se spominjati, da so bili migranti naši predniki (intervju Mirjam Milharčič Hladnik); Delo, 11. 4. 2020

Stefano Lusa: Intervju z Aleksejem Kalcem; Radio Capodistria, Il vaso di Pandora, 9. 4. 2020Redna cena
17,00 €

Spletna cena
15,30 €


Ključne besede
emigracija
mednarodne migracije
migracije
Slovenci
Slovenija
slovenski izseljenci
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR