Con3Post: Napotovanje državljanov tretjih držav. Proučevanje trenda v gradbeništvu

Osnovni Podatki

Opis

Con3Post je namenjen proučitvi uveljavljenega, a premalo raziskanega trenda zaposlovanja in napotovanja državljanov tretjih držav na delo v gradbenem sektorju znotraj enotnega evropskega trga dela. Namen projekta je prispevati nova spoznanja o tem fenomenu, spodbuditi transnacionalno sodelovanje in izmenjavo informacij med ključnimi deležniki v EU in tretjih državah ter povečati dostopnost informacij. Con3Post bo na inovativen način prispeval k boljšemu razumevanju izzivov na področju napotovanja državljanov tretjih držav, in sicer:

 • z novimi spoznanji, ki bodo temeljila na zbranih in skrbno analiziranih primarnih podatkih
 • s primerjalnimi raziskavami, ki bodo omogočale ugotavljanje regionalnih razlik ter proučevanje fenomena zaposlovanja in napotovanja delavcev z vidika držav, ki so vključene v projekt
 • z oblikovanjem priporočil, ki bodo temeljila na empiričnih spoznanjih in bodo namenjena različnim deležnikom 
 • z uporabo v prihodnost usmerjenega pristopa s pomočjo oblikovanja scenarijev prihodnjega razvoja
 • z izmenjavo informacij in vzpostavitvijo transnacionalnega sodelovanja, ki bo imelo trajen učinek.

 

Con3Post združuje strokovnjake in deležnike iz sedmih držav članic EU (Slovenije, Avstrije, Italije, Finske, Poljske, Estonije in Belgije) ter številnih tretjih držav v evropski soseščini z namenom organiziranja forumov za izmenjavo znanja in informacij. Sodelujejo države članice EU, ki zaposlujejo državljane tretjih držav in jih napotujejo na delo v drugo državo, države članice EU, ki sprejemajo napotene delavce, ki so državljani tretjih držav, ter tretje države, iz katerih prihajajo delavci, ki se jih napotuje. Projekt Con3Post se osredotoča predvsem na zaposlovanje delavcev iz držav Zahodnega Balkana, Severne Afrike in držav Vzhodne Evrope, ki niso članice EU.

Pridruženi partnerji:

 • European Federation of Building and Woodworkers (Belgija)
 • Federal Public Service for Employment, Labour and Social Dialogue (Belgija)
 • Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (Slovenija)
 • Regional State Administrative Agency for Southwestern Finland (Finska)
 • Ukrainian Workers’ Trade Union (Poljska)
 • Labour Inspectorate of Estonia (Estonija)
 • Ispettorato Territoriale del Lavoro di Venezia (Italija)
 • FILLEA CGIL (Italija) 
 • CGIL (Italija)
 • UNDOK – The Trade Union Advice Centre for Undocumented Workers (Avstrija)
 • ETUI - European Trade Union Institute (Belgija)
 • Association for Legal Intervention (Poljska)

 

Organiziranih bo devet skupnih strokovnih obiskov po regijah, na katerih bo vsaka sodelujoča država (pošiljateljica, prejemnica ali tretja država) predstavila svoje stališče o fenomenu. 

Glavni rezultati:

 • devet dvodnevnih skupnih strokovnih obiskov, ki bodo vključevali seminar, fokusno skupino in delavnico oblikovanja scenarijev prihodnjega razvoja
 • tri raziskovalne seminarje, ki bodo namenjeni razpravi o zbiranju in analizi podatkov v izbranih regijah (Zahodni Balkan – Slovenija – Avstrija; Severna Afrika – Italija – Belgija; države Vzhodne Evrope, ki niso članice EU – Poljska – Finska)
 • štiri glasila objavljena v devetih jezikih
 • tri poročila o regionalnih študijah primerov
 • tri poročila za oblikovalce regionalnih politik  
 • primerjalno poročilo s priporočili za različne deležnike
 • zaključna transnacionalna konferenca

 

Sklepna transnacionalna konferenca projekta Con3Post bo potekala leta 2020 v Bruslju.