Dr. Janja Žitnik Serafin

doktorica literarnih znanosti, znanstvena svetnica+386(0)1/4706463

zitnik@zrc-sazu.siJanja Žitnik Serafin je leta 1981 diplomirala iz angleškega in nemškega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1989 magistrirala iz ameriške književnosti in leta 1992 doktorirala iz literarnih znanosti. Od leta 1982 je bila redno zaposlena na ZRC SAZU, v letih 1982–85 kot strokovna delavka na Inštitutu za slovenski jezik, od 1985 dalje pa kot raziskovalka na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije.

Od leta 1993–2018 je bila vodja številnih raziskovalnih projektov. V letih 1992–94 je bila predstojnica Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, 1994-2016 članica Znanstvenega sveta Inštituta (2008-2016 predsednica), 1999-2016 tudi članica Znanstvenega sveta ZRC SAZU (2008-2016 podpredsednica). V letih 1996–2000 je bila glavna urednica znanstvene revije Dve domovini/Two Homelands (od ustanovitve 1990 članica uredniškega odbora); od ustanovitve leta 2001 do 2008 glavna urednica znanstvene monografske zbirke Migracije; od 2018 odgovorna urednica znanstvene revije AEMI Journal, ki jo izdaja mednarodno združenje The Association of European Migration Institutions (AEMI). S predavanji, samostojnimi predmeti in kot somentorica je sodelovala v podiplomskih študijskih programih Oddelka za slavistiko in Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Fakultete za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici. V letih 2013–2018 je bila vodja raziskovalnega programa Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije.

Področja delovanja: slovensko izseljenstvo, priseljenstvo v Sloveniji, literarna in kulturna zgodovina izseljenstva/priseljenstva

Zlati znak ZRC za vrhunske raziskovalne dosežke na področju slovenske izseljenske književnosti, 2012; Nagrada dr. Slavka Zoreta za prispevek na področju mirovnih študij, 1983

ŽITNIK SERAFIN, Janja. Louis Adamič in sodobniki: 1948-1951. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede: = Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis II: Philologia et litterae, 1992, 214 str.

--- . Pero in politika: zadnja leta Louisa Adamiča. V Ljubljani: Slovenska matica, 1993, 187 str.

--- . Orel in korenine med "brušenjem" in cenzuro (Zbirka ZRC, 6). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1995, 242 str.

--- . Pogovori o Louisu Adamiču. Ljubljana: Prešernova družba, 1995, 197 str.

---   (ur. s sodelovanjem Helge Glušič). Slovenska izseljenska književnost. Ljubljana: ZRC: Rokus, 1999, zv. 1: 400 str., zv. 2: 484 str., zv. 3: 407 str.

--- . Statistical facts are human fates: Unequal citizens in Slovenia. Journal of Ethnic and Migration Studies, Jan. 2008, vol. 34, no. 1, str. [77]–94.

--- . Večkulturna Slovenija: Položaj migrantske književnosti in kulture v slovenskem prostoru (Migracije, 15). Ljubljana: ZRC, ZRC SAZU, 2008, 314 str.

--- . Bridges and Walls: Slovenian Multiethnic Literature and Culture. Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang, 2012, 376 str.

---   (ur.). Priseljevanje in društveno delovanje Slovencev v drugih delih jugoslovanskega prostora: Zgodovinski oris in sedanjost. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014, 264 str.

---   (ur). Slovensko izseljenstvo v luči otroške izkušnje. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015, 193 str.

ŽITNIK SERAFIN, Janja, KALC, Aleksej (ur.). Raziskovanje slovenskega izseljenstva: Vidiki, pristopi, vsebine. Ljubljana: Založba ZRC, 2017, 242 str.

 

Povezava na Sicris

Raziskovalna področja
Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390