04

JUN

09:00

18. študijski dnevi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo

Socialne dimenzije psihoterapije – vloga psihoterapevta_ke v družbenem dogajanju


Osnovni Podatki

04. junij 2021 ob 09:00 do 06. junij 2021 ob 13:00

Organizator: Slovenska krovna zveza za psihoterapijo


Opis

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo tudi letos tradicionalno organizira dogodek Študijskih dni z aktualnim naslovom Socialne dimenzije psihoterapije, kjer bo s prispevkom sodelovala tudi mlada raziskovalka ZRC SAZU, Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, Maja Gostič.

Več na spletni strani dogodka: https://www.skzp.si/studijski-dnevi-2021/